Photobucket

boerenblog

vrijdag, augustus 31, 2007

Berichtje over een reisverslag in de mailbox.

Een tijdje geleden kreeg ik een berichtje in de mailbox van iemand waarmee ik al enkele keren contact had en die in onze voetsporen onze reis naar Canada van in 2004 heeft overgedaan en zijn reis ervaringen hier in het kort met ons wil delen.

Mezelf even voorstellen :
ik ben geen landbouwer maar kom veel in contact met de sector.

Onze reis was totaal anders dan jullie reis.
Vooreerst bezochten we onze familie die daar verblijft sedert
eind de jaren 50.

We hebben ook twee melkboeren bezocht op het onverwachts en we werden zéér goed ontvangen.
De eerste was A. uit Ieper , sedert 1980 in Canada en nu gedeeltelijk op pensioen.
De tweede was ergens in Quebec , iemand van Franse origine.

De twee bedrijven waren nogal identiek : 50 melkkoeien (bindstal) met een jaargemiddelde van 9 à 10000 liter , 100 ha grond voeding koeien
gras-hooi-mais en luzerne. We hebben tijdens deze bezoeken toch veel opgestoken.

Iets gans anders dan jullie reis.
Vandaag heb ik jou reisverslag nog eens overlopen en zie nu ook dat er
in Canada maar een 50 tal bedrijven zijn van méér dan 200 koeien.
Er waren ook reisgezellen bij jullie reisgezelschap die graag ook eens "kleinere boeren " hadden bezocht. Welnu ik heb dit gedaan.
Wat me vooral getroffen heeft zijn de hoge torensilo's die zo mooi boven het landschap uitsteken, ook veelal met de naam van de bedrijfsleider erop.
Dat wijst erop dat die mensen fier zijn met hun bedrijf.
Eén boer die ik ook bezocht heb zei het trouwens; “Ik ben fier op mijn beroep !”

Ik denk ook dat de boeren ginder ook minder hard (moeten ?) werken dan hier. De combinatie van hogere melkprijzen ( 0.45 € ? ) , véél lagere grondprijzen , hogere productiegetallen door: intensere selectie , andere huisvesting , het gebruik van groeihormonen....... maakt dit misschien mogelijk.
Anderzijds ben ik wel geschrokken over de (ook daar) strenge milieunormen , de dure melkquota's en het verplichte maatregelen tegen de gronderosie.

Wat me ook is opgevallen is dat de USA zijn grenzen met gans Canada (groter dan gans Europa ) heeft gesloten voor één BSE koe.
Daarbij moet je nog weten dat de runderregistratie in Canada zeer miniem en onbetrouwbaar is. Het kon evengoed een koe van USA origine geweest zijn ! ( zeggen de Canadezen! )
Dat heeft een enorme weerslag gehad op de ganse landbouweconomie in Canada. Hoe sanitaire maatregelen onder valse voorwendsels misbruikt worden voor economische doeleinden.... over de ganse wereld.

Wat betreft mijn verre familie daar , wens ik er nog op te wijzen dat zij eerst een toekomst zagen in Congo en daar moesten
vertrekken wegens politieke moeilijkheden in de jaren 50.
Nogal wat Vlaamse immigranten hebben dezelfde weg naar Canada afgelegd. Zoals vele landbouwerskinderen die hier geen toekomst hadden en die dààr hoopten te boeren.
Het is door omstandigheden wel allemaal anders uitgedraaid dan wat ze hoopvol hadden verwacht. Zwarte sneeuw gezien, hard moeten werken als arbeider , maar toch is alles goed gekomen.
Hun Vlaamse roots hebben gemaakt dat hun kinderen het nu "goed stellen


Een dierenarts met brede kijk op de wereld.


Aan de "dierenarts", bedankt voor je reisverslagje.
Vergeet niet dat u nog steeds ons eigen reisverslag Amerika-Canada kan lezen, het staat trouwens ook nog eens bij de linkjes.

woensdag, augustus 29, 2007

1 ouder op 5 ligt niet wakker van gezonde voeding

Hoewel 67 procent van de Vlaamse ouders min of meer weet wat gezonde voeding inhoudt, blijkt uit een rondvraag van het maandblad Goed Gevoel dat ze in de praktijk toch nog heel wat steken laten vallen.
Eén ouder op vijf trekt zich bovendien helemaal niets aan van gezonde voeding.

Zo wordt bijvoorbeeld het ontbijt sterk verwaarloosd.
Bijna één Vlaamse ouder op vier ontbijt zelden of nooit.
Drie vierde van de kinderen ontbijt elke dag, maar hoe ouder de kinderen worden, hoe minder vaak ze ontbijten.
Het ontbijt is ook niet echt een moment voor quality time, zo blijkt. Bij 34 procent van de gezinnen duurt het maximum 10 minuten.
Brood valt daarbij stilaan uit de gratie, cornflakes zijn daarentegen erg populair.
Bij 22 procent van de gezinnen komen de kinderen 's middags thuis eten.
Van de kinderen die op school blijven, eten de kleinsten een lunchpakket van thuis of een warme maaltijd in de schoolkantine. Van de oudste kinderen koopt 19 procent zelf iets om tussen de middag te eten.

Opvallend is ook dat bij bijna de helft van de gezinnen de televisie soms tot altijd aan staat tijdens het avondeten.
In één gezin op de tien kijkt één of beide ouders meestal of altijd tv tijdens het eten en ook 11 procent van de kinderen doet dat.

Lees verder over deze "ongezonde" studie bij VILT

.

donderdag, augustus 23, 2007

Landbouwer spendeert 5,5 uur per week aan papierwerk

BRUSSEL - Een gemiddelde Vlaamse landbouwer of tuinder spendeert gemiddeld 5,5 uur per week aan administratie.
Dat kost hem, mits extra ondersteuning, 8.500 euro per jaar.
Dat zegt Vlaams minister van Administratieve Vereenvoudiging Geert Bourgeois (N-VA), die een onderzoek naar administratieve lasten in de land- en tuinbouw liet uitvoeren.
Ook alle andere Vlaamse beleidsdomeinen worden, volgend jaar, tegen het licht gehouden.

Europa stelt de lidstaten voor nationale doelstellingen over administratieve vereenvoudiging te formuleren, en denkt zelf aan een lastenvermindering van 25 procent. Alvorens een streefcijfer vast te leggen, laat de Vlaamse regering een nulmeting doorvoeren in alle sectoren.
Landbouw stond als eerste op de lijst.

Tachtig procent van de landbouwers vindt de administratieve lasten een van de belangrijkste problemen van hun beroep.
Ze zijn er gemiddeld 5,5 uur per week mee bezig.
Voor de hele sector bedraagt het kostenplaatje 294 miljoen euro.
Het gros van de tijd wordt besteed aan fiscaliteit en boekhouding, maar ook in het doorspelen van informatie naar de overheid — bijvoorbeeld om subsidies aan te vragen — kruipt veel tijd. Die informatieverstrekking is goed voor 82 miljoen euro.
De kost veroorzaakt door Vlaamse regelgeving bedraagt 39 miljoen euro, bijna de helft van die 82 miljoen euro.

Lees het volledig artikel over de papiermolen in De Standaard

woensdag, augustus 22, 2007

Waar ligt het gat in de ozonlaag?

Draait de zon rond de aarde?
Hoe goed scoor jij op de wetenschapstest?
Jongeren weten nog bedroevend weinig over wetenschap en technologie.
Dat blijkt uit een onderzoek van het wetenschapstijdschrift Eos bij een groep Belgen van alle leeftijden.

Jongens en meisjes tussen de 18 en 24 jaar weten minder over wetenschap dan de oudere generaties, zo stelt EOS vast.
Het wetenschappelijk tijdschrift vroeg antwoorden op vragen als 'draait de aarde rond de zon?', 'stemt de mens af van de aap?' en 'waar ligt het gat in de ozonlaag?'.

Wil je zelf testen of je een goede kennis hebt van wetenschap?
Doe dan hier de wetenschapstest.

Gezien in Het Nieuwsblad

dinsdag, augustus 21, 2007

Wij stonden in de Veeteelt!

Verleden week vrijdag stonden wij met een heel mooi artikel in de Veeteelt, het magazine over de rundveeverbetering in Vlaanderen en Nederland.
Het prachtige artikel was van de hand van redactrice Annelies debergh, de foto's zijn van Nele verhelst, de opmaak van de redactie Veeteelt.

U kan het artikel hier in zijn geheel bekijken op pdf-formaat.

De tekst kan u hieronder lezen:

Melkveehouderij in functie van zuivelverwerking
Luc Callemeyn: ‘Meerwaarde geven aan elke liter melk die het erf verlaat’l

Het gonst van de bedrijvigheid bij de familie Callemeyn in Zerkegem (Jabbeke).
Belgerinkel geeft aan wanneer auto’s aan en af rijden, waarop klanten zich in de hoevewinkel van verse zuivelproducten bedienen.
Aan Luc Callemeyn (44) gaat het verkoopsproces even voorbij. Dat facet van zuivelverwerking is veeleer een zaak voor zijn vrouw Krista Stroo (43).
Luc Callemeyn: ‘Wij hebben met de koeien en de verwerking in principe een gemengd bedrijf.’

De weg van het zelf verzuivelen van melk sloegen Luc en Krista begin jaren negentig in. ‘Mijn vrouw wilde iets creatiefs en zakelijks ondernemen, ze wilde absoluut een meerwaarde geven aan diezelfde liter melk die het erf verlaat’, gaat Luc Callemeyn van start.
In 1990 begon het bedrijf met thuisverkoop van traditionele zuivelproducten, in 1995 groeide het assortiment met harde kazen en in 2000 nam het koppel ook een markthandel te Brugge over. ‘Dat hebben we zorgvuldig overwogen en achteraf gezien was dat een goede beslissing. Het markt publiek bestaat uit zeer vaste klanten en die afzetmarkt is nog steeds groeiende. Een groei van vijf à tien procent per jaar is goed gewerkt. We moeten het ook allemaal nog kunnen dragen.’

Melk vóór grond
Gemiddeld 70 melkkoeien en een 70-tal stuks jongvee telt het Baliehof van de familie Callemeyn. Het melkvee produceert ongeveer 8000 kg melk met 4,40% vet en 3,55% eiwit op 305 dagen. Het eenvoudige teeltplan bestaat uit tien hectare mais en vijftien hectare gras, wat vrij beperkt is voor de omvang van de veestapel. ‘We hebben in het verleden vooral in melkquotum geïnvesteerd’, stelt Luc Callemeyn nuchter. Het quotum melkerij verdrievoudigde van 150.000 naar 450.000 kg. ‘Onze redenering was altijd dat investeringen in grond minder zouden opbrengen dan productierechten voor melk.’
In het voorjaar krijgen de koeien vroeg toegang tot de acht hectare huiskavel. Daarvan wordt twee hectare gemaaid en drie hectare op afstand ondergaan eveneens een eenmalige maaibeurt. Om voldoende gras in het rantsoen te houden komt een tussenteelt van (10 ha) raaigras voor de mais en gebeurt nog aankoop van 9 ha gras eerste snede en ook 10 ha hakselmaïs. ‘Mais aankopen kost pakweg 850 euro per hectare. Voor die prijs kan je het zelf bijna niet telen. Grond kun je daarmee niet afbetalen en de extra machines zijn evenmin te verantwoorden. Bovendien ontbreekt ons de tijd om dat allemaal zelf te doen.’
Naast 30 kg mais en 9 kg gras bevat het rantsoen ook 14 kg perspulp, 300 gr gehakseld stro, soja, koolzaadkoek, gemalen tarwe en 1,8 kg Nutex. ‘We hebben lang getwijfeld over het al dan niet gebruiken van Nutex’, geeft Callemeyn eerlijk toe. Dat het gebruik zich vertaalde in een meerwaarde voor de aan de zuivelfabriek verkochte melk (Campina), trok hem over de streep. Ook voor de thuisverwerking is de zachtere kaas en het verlaagde vetpercentage een belangrijke troef. ‘Maar bij het vermarkten van onze zuivelproducten wordt het gezondheidsaspect zelden meegenomen richting de klant. Dat hele verhaal over die goede vetzuren kan je echt niet vertellen, daarvoor is het te ingewikkeld. Hoe we het wel ten gelde brengen? We hopen onze producten beter te vermarkten door de positieve eigenschappen. Zo proberen we onze consumenten te overtuigen door hen in de smaak te verwennen, zonder daarbij te zeggen hoe dat allemaal gebeurt.’

Verwerking staat voorop
Net als de voeding van de koeien staat ook de fokkerij in het teken van de thuisverwerking. ‘Meer dan vroeger fok ik richting hoog eiwit’, begint Callemeyn die het liefst stieren met plus voor eiwit gebruikt en met goede benen. ‘Het vetgehalte mag nog wat zakken maar ik wil geen drastische verlaging. Minder vet in de kaas betekent minder smaak en ook voor de productie van boter blijft het vet in de melk een noodzaak. ’
Jonk, Jesther, Jocko Besne, Jardin, Paramount, Sunflower, Rocko en Olympic zijn de stieren die de afgelopen tijd de meeste kansen kregen. De paringen gebeuren aan de hand van het stieradviesprogramma van VRV. ‘Ik sta er wel op dat de stieren voor honderd procent mijn eigen keuze zijn’, gaat Luc Callemeyn verder. ‘Voor het insemineren volg ik vrijwel altijd het SAP advies. Ik ga er van uit dat de mensen die het programma samenstellen daar veel kundiger in zijn dan ik. Ook met het programma heb ik misschien enkele missers maar zelf zou ik er allicht meer hebben. Het belangrijkste in mijn ogen is de samenstelling van het fokdoel. Dat is het hart van het SAP-advies en dat bekijken we regelmatig opnieuw.’
Toch is de fokkerij ondergeschikt aan de melkverwerking. ‘We hebben wel vroeger nog wat fokvee aangekocht maar die nakomelingen vallen op vandaag niet méér op in de veestapel dan de koeien uit de eigen fokkerij. We volgen nu eenmaal de piste van zelf de melk verwerken en je kan het ook niet allemaal.’
Dat de verwerking van melk op het bedrijf een zwaar bepalende factor is, geeft Luc Callemeyn grif toe. ‘We kunnen bijvoorbeeld geen mest uitrijden op dagen dat de winkel open is’, schetst hij een voorbeeld. Ook de arbeidsintensiteit komt ter sprake. Behalve Luc en zijn vrouw Krista werken nog anderhalve arbeidskracht mee op het bedrijf. ‘Zelf je melk verwerken vergt een enorme logistiek en organisatie. Dat is vooral de kracht van mijn vrouw. Eigenlijk hebben we op ons bedrijf drie takken. We hebben het landbouwbedrijf, de productie van zuivel en de verkoop. Elk van die onderdelen kun je apart zien.’

Toekomst?
Naar de toekomst toe hebben Luc en Krista nog diverse plannen in petto. ‘We willen nog een ontvangstruimte uitbouwen, een ruimere hoevewinkel maken en kaasplanken aan groepen aanbieden’, zegt Luc die nu al veelvuldig bezoekers ontvangt op het bedrijf.
‘Of er grote schatten te verdienen zijn in de melkverwerking?’ Luc Callemeyn blijft er nuchter in. ‘Daar moet ik helaas “nee” antwoorden. En al zeker niet op korte termijn. Wij kunnen ons wel de vraag stellen: hadden we meer gehad als we indertijd alles in melkquotum hadden geïnvesteerd. Maar dit is zoveel boeiender’.
Op de achtergrond rinkelt alweer de winkelbel.
Kassa, kassa.


Annelies Debergh

Luc Callemeyn en Krista Stroo: ‘We willen onze consumenten overtuigen door hen in de smaak te verwennen’

Labels: , ,

Tractoren mogen hele nacht doorwerken in Alveringem

Het West-Vlaamse Alveringem wordt de eerste Vlaamse gemeente waar landbouwers dag en nacht op hun veld mogen werken.
Het schepencollege stelt een wijziging in het politiereglement voor, zodat in geen geval gevolg gegeven wordt aan klachten over tractorlawaai.
In het nieuwe politiereglement kunnen verder ook spelende kinderen overdag niet meer als 'lawaaioverlast' worden aangegeven.
"Tractoren en kinderen behoren in een landelijke gemeente tot de alledaagse omgevingsfactoren en kunnen bijgevolg niet als overlast of hinder beschouwd worden", zegt burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen).
Het schepencollege is ervan overtuigd dat het voorstel zal goedgekeurd worden in de gemeenteraad en denkt ook Veurne en Lo-Reninge zullen volgen.

In de Brugse deelgemeente Zwankendamme ontstond begin deze maand opschudding nadat meerdere boeren door politiemensen aangemaand werden hun nachtelijke werkzaamheden stop te zetten.
Dat gebeurde nadat een buurtbewoner klacht had ingediend wegens 'nachtlawaai'.
De Brugse burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) haastte zich daags nadien om toe te geven dat de politie een inschattingsfout gemaakt had.(KS)
Bron: Het Nieuwsblad
Gezien in VILT

maandag, augustus 20, 2007

Je kan het zo gek niet bedenken ...

In Pesse (Ndl) werd vorig weekend het wereldrecord "vibrator-hangen" gehouden.
Bekijk die gezichten op de foto serie.

Die Hollanders toch .....

Labels:

zondag, augustus 19, 2007

Het leven op de boerderij is niet altijd om te lachen.

Slecht nieuws voor de lezers die deze blog een beetje gevolgd hebben.
Een tweetal weken geleden heb ik u dapper laten raden naar een naam voor een nieuw kalfje, de dochter van koe Wisky.
Vanmorgen had ze haar melk uitgedronken, maar lag wat pips in het stro, en met een natte anus.
Een beginnende diarree dacht ik.
Rond 11 uur heb ik nog water met electrolyten gegeven, en ook een spuitje. Van het water heeft ze de helft opgedronken.
Echter, vanavond lag "Cognac" , want zo was de naam gegeven, dood in de box.
Zo spijtig, een kalfje van Rocko * Laurenzo * Webster * Lord Lily * ....

Ja, zo gaat het leven voort op de boerderij, leven en dood op dezelfde dag, ... en morgen weer voortdoen.

Informatiecampagne Mestbank

Eind augustus start de Mestbank, in samenwerking met de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) van het Departement Landbouw en Visserij, een grootschalige informatiecampagne voor de rundveehouders.

Tijdens 15 voorlichtingsnamiddagen, verspreid over heel Vlaanderen, zullen de veranderingen die het nieuwe mestdecreet voor de rundveehouders met zich meebrengt, toegelicht worden.Alle rundveehouders zullen hiervoor persoonlijk een uitnodiging ontvangen.
In het overzicht hieronder staan de data en locaties van de voorlichtingsvergaderingen vermeld die in de verschillende Vlaamse provincies zullen plaatsvinden.
Alle voorlichtingsvergaderingen zullen starten om 13.30 uur en eindigen om 16.00 uur.
Ma. 27/08 Salons Mimosa, Eeklo
Di. 28/08 Parochiezaal Ten Aard, Geel
Woe. 29/08 PIBO Tongeren
Do. 30/08 Salons Montovani, Oudenaarde
Do. 30/08 REO-veiling, Roeselare
Vrij. 31/08 OC Gruitrode, Meeuwen-Gruitrode
Vrij. 31/08 VLM-auditorium, Brugge
Ma. 03/09 Stadsschouwburg, Ieper
Woe. 05/09 Hotel Beveren, Beveren
Vrij. 07/09 De Kat, Ophasselt (Geraardsbergen)
Ma. 10/09 Provinciaal Vormingscentrum Malle, Oostmalle
Ma. 10/09 Veiling BRAVA, Asse
Woe. 12/09 De Kring, Bekkevoort
Don. 13/09 PC Het Kruispunt, Diksmuide
Ma. 17/09 Europahal, Tielt

De sprekers van de Mestbank zullen op deze voorlichtingsvergaderingen meer uitleg geven over stikstofverliezen, de berekening van het voederrantsoen van melkkoeien, de omrekeningswijze van de diergegevens van Sanitel, de berekening van de netto-uitscheiding van runderen en de berekening van bemesting door beweiden.
Dirk Coomans en Geert Rombouts van ADLO zullen toelichting geven over ruwvoederwinning in het nieuwe mestdecreet.
Voor deze informatiecampagne heeft de Mestbank een informatiebundel samengesteld. Deze bundel is bedoeld als hulpmiddel voor de landbouwers en bestaat uit de onderstaande documenten.

"Normen 2007": een overzicht van de uitscheidingscijfers per diersoort, de bemestingsnormen en de uitrijbepalingen
Kaartje "Uitrijperiode": een overzicht van de uitrijperiode en de aanwendingswijze van meststoffen in zakformaat
"Stikstofverliezen": een overzicht per diersoort van de stikstofverliezen uit stal en opslag
"Voederrantsoenen bij melkkoeien": info over de berekening van het voederrantsoen van melkkoeien en de invloed ervan op de uitscheidingscijfers
"Bepaling gemiddelde rundveebezetting op basis van SANITEL": informatie over hoe de Mestbank de gemiddelde rundveebezetting voor uw bedrijf bepaalt op basis van de SANITEL-gegevens.
"Berekenen van de netto-uitscheiding van runderen": uitleg over hoe u zelf de netto-uitscheiding van runderen kan berekenen.
"Berekening van de bemesting door beweiden": uitleg over hoe u de bemesting door beweiding met runderen in rekening kan brengen.
"Uitscheiding en beweiding door rundvee – Voorbeelden": aan de hand van enkele volledig uitgewerkte voorbeelden wordt de uitleg en de informatie uit de voorgaande folders verder verduidelijkt.

Tijdens de infonamiddagen zal meer uitleg gegeven worden bij deze informatiebundel.
Deze folders kunnen echter ook vooraf op de provinciale diensten van de Mestbank worden aangevraagd en zullen op de voorlichtingsvergaderingen zelf beschikbaar zijn.

Internet, een vat vol verwondering.

Op 't Internet sta je soms vol verbazing:

Vandaag lijkt Menck zijn schup te hebben afgekuist.
"The Autors has deleted this blog"
En hij leek net zo goed op dreef ?
Zeg me dat het niet waar is!

Bij Cursief Huigje werd wat gediscussieerd over de zin van Landbouw in Vlaanderen (het begon eigenlijk met de vraag "vindt de boer nog een vrouw?) , met wat pittige commentaren tot gevolg.
Lees maar ...

En gisteren kreeg ik als commentaar bij een blogbericht een reactie uit ... Zuid-Afrika.
Melkboer van de landboublogs kwam hier een groet brengen.
Leuk.
Ga ook daar maar eens langs ....

Labels:

Zondagmorgenliedje: Houden van.

Ik vind het een goede gewoonte worden om op zondagmorgen u een liedje voor te schotelen dat soms eens door mijn gedachten dwaalt.

Houden van

Miel Cools

1979

Houden van
kun je bij Shakespeare niet leren
Romeo en Julia die zijn al lang dood
Je hoort over liefde veel onzin beweren
Van liefde in boeken zijn de letters te groot

Het heeft immers meer met koffie te maken
Met twee koude voeten 's winters in bed
Met eventjes blij zijn en dan weer verdrietig
Tot opeens iemand zegt "Hier, een sigaret"

Houden van, houden van
't Is vaak niet bijzonder
't Is vaak niet zo'n wonder
Maar geen mens die zonder kan

Houden van, houden van
't Is weinig poëtisch
't Is weinig profetisch
Maar geen mens die zonder kan

Houden van kun je de buurman niet leren
De ene zoent zus en de ander zoent zo
Wie zo mooi model stond valt straks van z'n sokkel
Soms is het hard knokken
Soms krijg je't cadeau

Het heeft immers meer met warmte te maken
Met twee zachte armen 's nachts om je heen
Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden
Tot opeens iemand zegt"Ik zeg toch niet nee"

refrein:
Houden van kun je maar heel langzaam leren
Hardlopers lopen zichzelf vaak voorbij
't Staat niet in boeken,
't staat niet geschreven
Wat lief zijn wil zeggen voor jou en voor mij

Het heeft immers meer met geloven te maken
Met twee grijze ogen die kijken je aan
Met eventjes boos zijn en dan weer verdrietig
Tot opeens iemand zegt
Weg met die traan

Houden van, houden van
Geen mens die zonder kan (4x)

Labels:

zaterdag, augustus 18, 2007

Bang wachten op tests

De veeboeren ten noorden van Antwerpen wachten met spanning op de resultaten van de extra controles, nadat in Stabroek op het bedrijf van een collega te hoge dioxinewaarden werden vastgesteld.
"Wellicht gaat het om een omgevingsverontreiniging", zegt het Voedselagentschap.
Bij een steekproef in het slachthuis werden te hoge waarden dioxine en dioxineachtige PCB's gemeten bij een rund van een Stabroeks landbouwbedrijf.
Het getroffen bedrijf werd inmiddels geblokkeerd.
Controles bij andere bedrijven moeten de omvang en de oorsprong van de besmetting in kaart brengen.
Volgens het Federale Voedselagentschap is er geen gevaar voor de volksgezondheid.
Voor Stabroek en omgeving wordt het uitkijken naar de resultaten van de extra controles.
Die worden volgende week verwacht.
"We wachten in spanning af", zegt burgemeester Alida De Bie (CD&V).
"Maar paniek moeten we nu niet creëren."
PeDM Blz. 3 gezien bij Gazet van Antwerpen

woensdag, augustus 15, 2007

Hoe stoer is de boer?

Waarom heeft een jonge boer zoveel succes bij de meiden?

Filmpje.

.

Nokia waarschuwt voor oververhitte batterijen

Helsinki
De Finse producent van mobiele telefoons Nokia waarschuwt dat sommige van zijn BL-5C batterijen oververhit kunnen raken en wil de batterijen gratis vervangen.
Dat meldt het bedrijf dinsdag.
Volgens Nokia zijn er wereldwijd zo'n 46 miljoen van deze batterijen in gebruik.

Externe links bij dit artikel
Kijk of uw batterijen in aanmerking komt

(Even gekontroleerd.
Dju, geen chans)

maandag, augustus 13, 2007

De toekomst somber inzien ....

Een klein mannetje zit in een bar naar zijn glas te staren.
Een halfuur lang beweegt hij zich totaal niet.
Er komt een boom van een trucker binnen en deze gaat naast hem zitten.
Hij pakt het glas van het mannetje en leegt het in een teug.
De arme man barst in snikken uit.
De trucker draait zich naar hem toe en zegt: "Kom op man, het was maar een grapje hoor!
Ik bestel wel even een nieuwe voor je."
"Nee, zegt de man, "dat is het niet.
Vandaag is de ergste dag uit mijn leven.
Ik heb me vanmorgen verslapen en was daardoor te laat voor een belangrijke vergadering.
Mijn baas werd zo kwaad, dat hij me opstaande voet heeft ontslagen.
Toen ik naar mijn auto wilde gaan, bleek deze gestolen te zijn.
Terwijl ik aangifte deed, zeiden ze op het politiebureau dat ze niets voor me konden doen.
Vervolgens nam ik dus maar een taxi.
Nadat ik betaald had en de taxi was weggereden, merkte ik dat ik mijn portefeuille op de achterbank had laten liggen.
Thuisgekomen trof ik mijn vrouw in bed aan met mijn beste vriend.
Totaal gedeprimeerd ben ik toen maar naar deze kroeg gegaan.
En nu ik eindelijk de knoop heb doorgehakt en zelfmoord wil plegen,
kom jij binnen en drinkt mijn vergif op..."

Labels:

zondag, augustus 12, 2007

Vaarzenveiling in manége Ranch te Aalter.

Donderdag 09/08 was er de (bijna) maandelijkse veiling te Aalter, ingericht en ondersteund door VRV, en open voor alle Zwartbonte en Roodbonte gekalfde vaarzen.

De prijzen lagen zeer hoog, gemiddeld meer dan 1700 € per vaars.

Voor het eerst werd een recordprijs geboden van 2.800 € voor een erg luxe dochter van Lucky Mike uit Fortune.

De vraag stelt zich natuurlijk of de trent van hoge prijzen zich naar het najaar ook zal doorzetten.


Klik voor een grotere afbeelding

Labels: ,

Een zondagmorgen ......

ZJEF VANUYTSEL

ZOTTE MORGEN

de nacht sluipt weg de lucht verbleekt
de schimmen vluchten zwijgend
en aan de verre horizon
begint de zon te stijgen

en daar trekt uit de nevel op
de klaarte van de dageraad
met in zijn schoot geborgen
de zotte morgen

de stad ontwaakt de eerste trein
breekt door de stilte en op zijn
signaal begint de wildedans der dwazen

de mens kruipt uit zijn ledikant
denkt aan zijn werk en met zijn krant
ijlt hij nog halfslaperig door de straten

de wereld herneemt
zijn zotte zorgen
het ritme van de zotte morgen

nu kleurt de einder rood en valt
de kou zacht door de ramen

de stilte vlucht voor al't lawaai
dat opstijgt uit de straten

en daar is dan de morgen weer
een schaterlach en elke keer
verdrijft hij zonder schromen
de nacht de dromen

de stad wordt wild en d' auto's razen
door zijn poorten en de laatste
rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven

vogels vluchten vol verdriet
uit zijn torens want hun lied
wordt nu door niemand meer begrepen

mensen lopen naast elkaar
een verre groet een stil gebaar
want alles wordt nu door de tijd gemeten

de wereld herneemt
zijn zotte morgen

het ritme van de zotte morgen

maar't land zelf slaapt zijn roes nog uit
diep onder't loof verscholen

hier komt geen mens of geen geluid
d'oneindige rust verstoren

terwijl de stad nu raast en schreeuwt
de morgen zijn bevelen geeft
wordt hier bij't ochtendgloren

de dag geboren

en ook de kinderen en de dwazen
blijven tussen de rozen slapen

ver en veilig geborgen

voor het ritme van
de zotte morgen

zaterdag, augustus 11, 2007

Paarden gestorven na eten van jacobskruiskruid

Landbouwers waarschuwen al langer voor de opmars van het giftige jakobskruiskruid. Dieren en vooral paarden zijn er gevoelig voor.
In Adinkerke zijn al enkele paarden gestorven en in natuurdomein Cabour moest een Shetlandpony eraan geloven, schrijft Het Nieuwsblad.
Vorige week deed de Nederlandse landbouworganisatie LTO nog een dringende oproep aan gemeenten, provincies en natuurbeheerders om de opmars van de plant te stoppen.

Het natuurdomein Cabour is eigendom van de intercommunale IWVA. Het wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Dat laat de duinweiden begrazen door achttien shetlanders en een kudde schapen. "Sinds één van de pony's enkele jaren geleden de geest gaf, laten we regelmatig het bloed van de dieren onderzoeken", zegt Norbert Desiere, bestuurder van IWVA. "Dat onderzoek toonde aan dat bij alle paarden en pony's die in de ANB-natuurgebieden langs de kust grazen, ongeveer tachtig procent te kampen had met leveraandoening".

"Moederkoorn - een schimmel op gras - kan de oorzaak zijn, maar wellicht is het jakobskruiskruid de boosdoener. Dit jaar is zijn aanwezigheid in de streek zowat vertienvoudigd. Sommige weiden in Adinkerke lijken wel zonnebloemvelden. Een droge periode gevolgd door een natte heeft waarschijnlijk een grote uitzaaiing van de plant veroorzaakt", zegt Norbert Desiere. "Intussen hebben ook al enkele privé-personen in Adinkerke paarden verloren door een vergiftiging via jakobskruiskruid".

De Veurnse veearts Yves Scheirlynck stelde een voedselsupplement samen op basis van een plantenextract dat de aftakeling van de lever stabiliseert.

Foto van www.kruiskruid.nl



Meer bij VILT»

Lees ook de beschrijving en de giftigheid.

Alweer een boer overleden na aanval door stier

Een 80-jarige landbouwer uit Oostkerke bij Damme is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij de aanval door een stier. De landbouwer, Gerard Strubbe, woonde naast zijn landbouwbedrijf dat hij aan zijn zoon had overgelaten.
Dinsdag werd de man in een weide door een stier op de hoorns genomen.
"Ik heb vader zo snel mogelijk uit de weide gehaald, weg van de dieren. De MUG-helikopter was snel ter plaatse, maar alle hulp kwam helaas te laat", vertelt de aangeslagen zoon.
Meer bij VILT »

Duitse Aldi voert drastische prijsverhoging voor zuivelproducten door

Aldi gaat in Duitsland de prijs van een pakje boter met 50% verhogen.
Kwark gaat 40% procent in prijs omhoog, yoghurt 30% en melk tot 20%.
Ook brood en pasta worden duurder.
Volgens de discounter zijn de prijsverhogingen het gevolg van een krap aanbod en een groeiende vraag naar zuivel en graan vanuit Azië. In Azië groeit de vraag naar zuivel jaarlijks met circa 4% en door de omvang van de bevolking werkt dat sterk door op de wereldmarkt.
Europese melkveehouders kunnen vanwege de quotering maar beperkt op deze marktontwikkelingen inspelen.

De prijsverhogingen van Aldi leiden tot heftige reacties in de media.
Bild Zeitung houdt bijvoorbeeld een scherp pleidooi voor verruiming van de productiemogelijkheden voor melkveehouders.

Trouw, 07/08/07
Copyright ©2007 AgriHolland B.V.

.

Koetje in de wei.

Deze morgen gelukkig en blij
Twee koetjes in de wei met een kalfje erbij

vk Rocko * Laurenzo * Webster * Lord Lily * Glandorf * Leadman * Ned Boy * Sexation * Bell

vk Jocko Besne * Iron * Lord Lily * Glandorf * Leadman * Ned Boy * Sexation * Bell

De Glandorf heb ik ooit gekocht als Delta getest in Laren met LW 105 De dracht van Meadow die erin zat heb ik verkocht naar VRV (later afgekeurd op 1 jaar) De Laurenzo was een stiercontract maar het was (gelukkig) een vaars.

Omdat dit voor ons een bijzonder familie is in onze koestal geven we die ook een aparte naam.
Het is begonnen met een afstammeling die in het jaar van de (P) Porto genoemd werd.
Zo kwamen wij op het idee om de rest van de familie, geboren uit Glandorf en nakomelingen allemaal een naam te geven die een relatie heeft met een alcoholische drank.

Zo hebben wij uit Glandorf : Porto, Thijs (stier) en Vino, verder nog Tineke, Urko, Vodka, Wendy, Zuuper, Zupiler, Wisky, Bacardi, en Amaretto.

Vraagje aan de bloglezers:
Bezorg mij eens twee (meisjes)namen voor de kalveren, verband houdende met een alcoholische drank, en beginnede met de letter "C"
Via comments graag.

woensdag, augustus 08, 2007

Na een schoon en rijkgevuld leven ....

Bedroefd om het afscheid,
maar dankbaar om wat zij ons heeft gegeven.


Na een schoon en rijkgevuld leven
is vandaag van ons heengegaan ....

Onny

°18/08/'96 - +08/08/07

In de leeftijd van bijna 11 jaar.

Ze is ons veel te vroeg ontvallen ....

Zij was de dochter van Inny en Delta Cleitus Jabot
Zij was de kleindochter van Conny en Exels SWD Valiant Eagle
Ze was de achterkleindochter van Akrol en Tarner
Ze was de achter-achterkleindochter van Dorine (ongeveer het jaar 1975)

Zij was de moeder - grootmoeder - overgrootmoeder van:
Ronny - Tonni - Unizo - Vonni - Winner (stier) - Winnetou - Choco - Valentino - Worni - Zonni - Voila - Antonia - Zury - Anastacia - Annie - Ananas - Bonnie - en nog enkele op komst

Ze produceerde in haar leven 80.103 liter melk met 4,19° vet en 3,44° eiwit

Dit resulteerde in 3363 kg (boter)vet en 2759 kg eiwit (kaas).
Haar gemiddelde lactatiewaarde was LW+118
Haar hoogste productie per lactatie was 16.520 liter in bijna 2 jaar omdat ze tussenin af te rekenen had met een verwerping (abortus-miskraam)
Haar hoogste productie behaalde ze op 13/11/02 met 49,2 liter per dag
Ze had geen slecht exterieur, F87 U83 B87 AV84
Haar fokwaarden : Melk +542 Vet -0,19 Eiwit-0,07 kg V+E = 7+13 Inet =27

Bij de aanloop naar de laatste kalving raakte ze echter op de sukkel, en kreeg ze een enorme uier met zeer dikke tepels, het gezwel in de uier werd zodanig dat waarschijnlijk de ophangband gedeeltelijk gescheurd werd, en dit zorgde ervoor dat het kwartier linksachter helemaal hard werd, en hard bleef. Ze had al een paar keer een beetje uierontsteking gemaakt, ik kon telkens nog wat onderdrukken met kruidentherapie, maar vanmorgen werd het weer erger. Ik kon haar niet behandelen met antibiotica want dan kon ik ze vanwege gevaar voor antibiotica-residuen in de eerste maanden niet meer verkopen.
Uiteindelijk gaf ze nog maar 15 liter deze morgen, en heb ik ze dan afgevoerd.

Labels:

Kaasboer of ruimdienst.

De zoon van een vriendin was vandaag bij ons, meewerken op de boerderij.
Je moet je er niet te veel bij voorstellen, het manneke is 6 jaar oud.
Hij was hier een hele dag om te helpen "boeren".

Gisteren had ik een mestkelder (of een beerput) die plots begon over te lopen doordat een drinkbakje van de dieren doorgelopen had.
Gevolg, op het erf een dikke drijfmestbrij.
Ik was op het idee gekomen om alles weg te spuiten naar de afvoerput, daar de darm ingestoken van de aalton (een kleintje van 2500 liter), en opzuigen maar. Uiteraard met de bedoeling dat er geen mest in het oppervlaktewater terechtkwam. En dan maar alles er naar toe spuiten en vegen en trekken.
Dat mannetje van 6 jaar was helemaal nat omdat hij soms de spuit niet te goed vasthad, maar dat was des te leuker.
Als het mestvat vol was voerde ik het weg naar de andere mestkelder, de darm uit het rioolputje genomen, en dan mee naar de andere plaats.
Ondertussen was de knaap op de traktor blijven zitten, en dat was ook leuk. Hij deed een beetje de dingen die hij mij had zien doen.
Stuur draaien, radio luider zetten, hier en daar aan een hendel trekken, leuk hé!
Plots trok hij aan de hydraulische hendel om het slot achteraan de beerton open te maken.
Kan je het raden? Boer Luc was juist bezig om de darm aan te koppelen.
Gelukkig kon ik nog bijtijds wegspringen, naar de traktor lopen en de hydralische hendel weer op de juiste plaats zetten.
Resultaat? Een paar honderd liter "mud" op de beton, weer werk om op te kuisen.

Eigenlijk ben ik dat niet gewoon, zo'n hyperactief jongetje dat overal wil aanzitten.
Ik ben hier meisjes (dochters) gewoon, en die doen dat allemaal niet.
Die spelen niet van broem broem, en overal aanzitten.
Neen, die spelken met de poppen, en met de lippenstift, en tegenwoordig al een beetje met de jongens, maar voor hen heb ik nog nooit een traktor of de werkplaats moeten op slot doen.

Niet dat het hen helemaal niet interesseert hoor, deze week heb ik Lies (16) geleerd met de traktor te rijden door te laten meststoffen strooien, en door haar een paar keer op de weg te laten rijden.
Kwestie van een beetje te oefenen tegen het auto-rij-examen hé.

Labels: ,

Duitse boer valt politie aan met tractor

BERLIJN - Een Duitse boer die boos was op de politie, omdat die zijn tractor wilde confisqueren, heeft drie patrouillewagens vernield. Ook wist hij zeven uur lang uit de handen van agenten te blijven door een bos in te rijden. Dit meldde een woordvoerder van de politie woensdag.
De politie liet de 53-jarige akkerbouwer stoppen langs de weg, omdat hij ondanks meerdere waarschuwingen zonder rijbewijs achter het stuur zat. De agenten riepen de hulp van drie patrouillewagens in, voordat ze de boer verzochten uit zijn tractor te stappen.
De boer weigerde echter en ramde de politieauto's met zijn tractor, terwijl hij daarbij volop gebruik maakte van zijn giersproeier en hydraulische vork.
De agenten wisten ternauwernood te ontsnappen.
De boer reed vervolgens een bos in, waarna agenten in twee helikopters en een auto zeven uur lang jacht op hem maakten. Het politieteam wist de man uiteindelijk in de kraag te vatten in zijn boerderij in Lauterbach.
(ANP)

Het artikel stond hier te lezen.

Labels: ,

Dorsende boeren van veld geplukt wegens 'nachtlawaai'

In de Brugse deelgemeente Zwankendamme heeft de politie zondagavond boeren van hun erf gehaald omdat ze tot 's avonds laat graan aan het dorsen waren.
Een buurtbewoner vond dat er sprake was van nachtlawaai.
Tal van boeren waren zondagavond nog tot 's nachts in de weer op hun velden om de tarwe binnen te halen. Het was een race tegen de klok, want de weersvoorspellers hadden regen aangekondigd voor maandagmorgen. En bij regen kan er niet gedorst worden en lijdt de tarwe schade.
Ook landbouwers Patrick Vande Pitte, Urbain Dierickx en Frank Vercruysse waren zondag tot laat bezig, maar zij werden plots van hun veld gehaald door de politie.
"Twee agenten kwamen ons vertellen dat we onmiddellijk moesten ophouden", zegt Arlette Verbauwen, de vrouw van Patrick Vande Pitte, in Het Nieuwsblad. "We waren net de balen stro aan het opladen. Blijkbaar hadden we te veel lawaai gemaakt en had iemand de politie gebeld".
Ook Frank Vercruysse kreeg een politieverbod om nog voort te werken. "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt", zegt hij. "Blijkbaar zijn de mensen niet meer verdraagzaam genoeg om het geluid van de landbouwtuigen te verdragen en hebben ze er geen begrip voor dat wij een heel moeilijke zomer meemaken".
De boeren namen contact op met Brugse schepen Bernard De Cuyper (CD&V). Die pleit voor wat meer tolerantie tegenover de landbouwers. "Ik heb de burgemeester gevraagd dat de politie zich wat verdraagzamer zou opstellen", zegt hij. "Het zijn erg moeilijke oogstomstandigheden dit jaar en de omwonenden moeten ook beseffen dat ze in landbouwgebied wonen. Nu werden machines stilgelegd tot maandagmorgen en toen begon het te regenen. Wetende dat ieder uur van cruciaal belang is en en dat de kostelijke oogstmachines per uur worden afgeschreven is dit een lelijke streep door de rekening van de betrokken landbouwers maar ook van de loonwerker".
'Ik had nog een kwartiertje werk, maar ik moest absoluut ophouden van de politie', zegt Vercruysse. "Het kost me nu minstens een halve dag werk voor ik het stro weer van het veld kan halen. Ook de opbrengst zal met de helft zakken. En als het weer nog een week slecht blijft, blijft er helemaal niets meer over", luidt het.(KS)

Lees het volledig artikel over het nachtlawaai bij VILT

Kijk ook naar het filmpje op ZoomIn.TV

.

Labels: , ,

dinsdag, augustus 07, 2007

Het Weerbericht voor vandaag en de komende dagen.

Deze namiddag hoorde ik in de radio volgend weerbericht (echt waar!):

"Morgen kan het overal gaan regenen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog"



Mijn vraag: moeten ze de mensen die dergelijk bericht opstellen wel betalen, of zijn die ergens voor in therapie?

Wil je weten of het in het eerste uur nog gaat regenen?
Kijk dan maar eens op buienradar.nl.
Dat geeft al betere beelden denk ik.

Labels:

Neem nog in augustus een frisse duik in het zwembad ...


De zwembad-actie van VRV (de Vlaamse Rundveeteelt Veringing) is een doorslaand succes.
Honderden veehouders deden al mee aan de actie, waarbij ze bij aankoop van fokstiersperma of embryo’s een zwembad cadeau kregen.
De actie loopt nog tot 11 augustus, zolang de voorraad strekt.

Op 18 juni startte de spraakmakende actie van VRV.
Tegen de afname van minimaal 50 doses sperma of minimaal 5 embryo’s krijgen veehouders een luxe zwembad voor in de tuin cadeau.
De actie blijkt enorm aan te slaan, want er zijn al honderden zwembaden onderweg naar hun nieuwe eigenaren.

Veehouders die ook een mooi zwembad in de tuin of op het erf willen, kunnen nog tot 11 augustus meedoen aan de actie, waarbij wel geldt: op=op.
Zij kunnen contact opnemen met hun vertegenwoordiger, of naar de speciale actiepagina gaan.

Labels:

zondag, augustus 05, 2007

Zo ziet Mond en klauwzeer eruit .

Zo ziet MKZ eruit


Slechts weinig rundveehouders kennen de verschijnselen van MKZ.
Boerderij.nl vond een fotoserie op internet en bewerkte deze.

Update: mond en klauwzeer.

Mond-en klauwzeervirus lijkt op labovirus

LONDEN - Het mond- en klauwzeervirus dat op een boerderij in Normandy (Groot-Brittannië) werd ontdekt, lijkt zeer sterk op een stam die in een laboratorium in de buurt voor onderzoek werd gebruikt. Dat meldt het Britse ministerie van Milieu zaterdagavond.

Het is niet duidelijk of het virus dat de besmetting heeft veroorzaakt, ook daadwerkelijk uit het laboratorium afkomstig is, aldus het ministerie. svh

Aldus een artikel in De Standaard

04/08 FAVV controleert invoer uit GB na uitbraak mond- en klauwzeer
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) controleert zaterdag of er invoer heeft plaatsgevonden van levende dieren tussen Groot-Brittannie en ons land. Het Voedselagentschap neemt deze beslissing naar aanleiding van de uitbraak van mond- en klauwzeer (MZK) op een runderbedrijf in Engeland.
Dat zei Pascal Houbaert van het Voedselagentschap.
"Een aantal experts komen in de loop van de dag samen om de invoer van levende dieren uit Groot-Brittannië na te gaan", aldus Houbaert. Het gaat dan om de import van runderen, varkens, maar vooral om schapen.

Indien een Belgisch bedrijf levende dieren uit Groot-Brittannië ingevoerd heeft, gaat het FAVV ter plaatse om een controle uit te voeren en worden de dieren gecontroleerd op de ziekte. "De ziektetekenen van mond- en klauwzeer kunnen snel zichtbaar zijn, maar het kan ook een aantal weken duren", weet Houbaert.

De veehouders en dierenartsen moeten volgens Houbaert waakzaam zijn en bij de minste twijfel het FAVV verwittigen. "Sinds de vorige uitbraak van mond- en klauwzeer bestaan nog maatregelen van algemene aard die hun nut bewijzen", aldus Houbaert.

De laatste uitbraak van MZK in Europa was in 2001. De ziekte richtte toen grote schade aan.

Dit schreef Gazet van Antwerpen

Een mooie zomermorgen ...

Dit lijkt me eens goed om de zondagmorgen mee te beginnen:
Cat Stevens en "Morning has broken"



Morning has broken, like the first morning
Blackbird has spoken, like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for the springing fresh from the word

Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven
Like the first dewfall, on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where his feet pass

Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the one light, Eden saw play
Praise with elation, praise every morning
God's recreation of the new day

zaterdag, augustus 04, 2007

Mond- en klauwzeer in Groot-Brittannië

04/08
In heel Groot-Brittannië is er een verbod op het vervoeren van vee afgekondigd.
Deze maatregel komt er nadat er mond- en klauwzeer werd ontdekt. Dit bevestigt het ministerie van Milieu vrijdag.
'Op nationaal niveau is geen enkel vervoer van dieren toegelaten tenzij men een speciale toelating heeft', aldus de woordvoerder van het ministerie van Milieu, Landbouw en Voeding.
De maatregel heeft ook betrekking op het transport van dode dieren.
Het ministerie meldt dat er een geval van mond- en klauwzeer werd ontdekt op een bedrijf in Surrey in het zuidwesten van Londen. De resultaten van het laboratoriumonderzoek op een verdacht staal tonen aan dat er mond-en klauwzeer heerst in het vee van dat bedrijf. Dit bericht kwam er na crisisberaad van de Britse regering.
'Onze eerste bekommernis is om te verkomen dat de ziekte zich verspreid en dat het vee wordt beschermd. De plannen werden onderzocht en zijn goedgekeurd, aldus een woordvoerder.
Er werd rond het besmette bedrijf een tijdelijke verboden zone van een kilometer, een beschermingszone van drie kilometer en een zone van tien kilometer onder streng toezicht afgebakend.

Het bericht stond in Gazet van Antwerpen

Hou misschien best de Persberichten van het FAVV in de gaten

woensdag, augustus 01, 2007

De terugweg van Libramont.

Na 4 dagen de Vlaamse kleuren verdedigen in Libramont kwam ik maandagavond vrij laat naar huis.
Ik had al een verwittiging gekregen op het dashbord van de auto dat de diesel bijna op was, dit was al voor Brussel.
Maar, een beetje verderrijden houdt het wat spannend en dus blijft de geest wat wakker, dus ben ik maar doorgereden.

(en nu denk je dat ik zonder gevallen ben zeker???)

Neen. In Groot Bijgaarden heb ik dan getankt.
Daar kwam een jongeman op me af met een rugzak, hij vroeg me of hij meekon in de richting van Calais.
Jabbeke ligt natuurlijk op die weg, dus ik maakte wat plaats in de auto zodat hij meekon.
In de auto vertelde hij dat hij van de Tjech-Republic was, en een wereldreis aan het maken was. Ik kon er verder niet veel uit opmaken, omdat zijn Engels nogal gebrekkig was, maar hij vertelde wel iets van 22 landen of 22 maanden onderweg, of iets dergelijks.
Ik voerde hem dus zowat 100 km verder, en zette hem af aan het tankstation in Jabbeke.
Bij het uitstappen werd ik zeer vriendelijk bedankt, hij had echter nog één vraagje.
Of ik misschien 5 of 10 Euro kon missen voor hem zodat hij wat eten kon kopen? Maar als ik niet wilde was het ook niet erg.
Geld geven aan een wereldreiziger/lifter?
Idee! Ik had nog (gekocht tegen de vaak en de verveling) een broodje tonijn liggen, dus dat gaf ik hem.
Hij keek wat beteuterd toen ik hem dit in de hand stopte, toch aanvaardde hij.
Idee 2! In mijn koffer had ik nog heel wat witte gesneden broden liggen (crocque monsieurs verkocht in Libramont), dus gaf ik hem ook nog een (bijna vers) lekker gesneden witbrood.
Ik zag het hem in zijn rugzak stoppen.
Misschien lag het 5 minuten later in de vuilnisbak?

Profiteurs eigenlijk!

Wieltjesdag in Snellegem

Zin in een leuk uitje met de kids ?
Kom zondag naar de Eernegemweg te Snellegem
Daar mogen de kids hun met go-carts, driewielers, steps, fietsen zomaar op straat rijden
Tussen 10.00 en 14.00u gaat namelijk de derde editie van WIELTJESDAG door
Ter hoogte van de Schelpe krijgt elk kind een opdrachtenblad om deel te nemen aan de fotozoektocht
Opgave : zet het juiste huisnummer bij de foto
Papa en mama mogen gerust een handje helpen bij het invullen
Iedereen heeft prijs
Eerste prijs : een voetbaltafel, maar er zijn ook Disney knuffels, T-shirts, jassen, rugzakken van Bumba, Piet Piraat, K3, DVD van Plop,...
Om 15.00 kun je dan gezellig naar de paardenwijding kijken
Na de paardenwijding is er in zaal de Schelpe prijsuitreiking van WIELTJESDAG
Je komt toch ook ?

Hilde