Photobucket

dinsdag, mei 15, 2007

Te lage melkprijzen voor melkveehouders ondanks een bloeiende en krappe wereldmarkt

Persbericht Boerenbond
TE LAGE MELKPRIJZEN VOOR MELKVEEHOUDERS ONDANKS BLOEIENDE WERELDZUIVELMARKT
De wereldwijde schaarste op de zuivelmarkt resulteert in sterk gestegen prijzen voor de melkproducten. De sectorvakgroep melkvee van de Boerenbond meent dat deze prijsstijgingen ook verrekend moeten worden in de melkprijs voor de melkveehouders.
Het verminderd zuivelaanbod uit Oceanië omwille van de droogte in Australië en de aanhoudende vraag uit China en Zuidoost-Azië naar eiwitten uit zuivel, zorgen al maandenlang voor een verhoogde vraag op de wereldzuivelmarkt.
Daarbij komen nog een erg stabiele kaasmarkt en hoge prijzen voor de weiproducten.
Deze situatie heeft geresulteerd in een sterke stijging van de prijzen voor melkproducten: van 200 euro tot bijna 300 euro per 100 kg. Ook een stijging van de boterprijs wordt verwacht.
De vakgroep is van mening dat deze marktsituatie zich moet vertalen in een stijging van de prijs die de zuivelindustrie betaalt aan de melkveehouders.
Eigen berekeningen, gebaseerd op de huidige wereldmarktprijzen voor zuivelproducten, wijzen uit dat er sprake kan zijn van een afgeleide melkprijs voor de boer van minstens 0,30 euro per liter. Momenteel blijft die prijs steken op hooguit 0,25 euro per liter !
De sectorvakgroep melkveehouders van de Boerenbond wenst een duidelijke vertaling van de zuivelmarktsituatie in de prijsvorming voor de melkveehouders.
De vakgroep eist ten eerste dat de meeromzet die de zuivelindustrie realiseert zichtbaar is in de melkprijs voor de melkveehouders.
Ten tweede vraagt de vakgroep dat de grootdistributie, bij het afsluiten van aankoopcontracten voor consumptiemelk, op een marktconforme manier de hogere, wereldwijde eiwitwaardering in de melk zou vergoeden.
Meer info : Eddy Leloup – adviseur rundveehouderij Boerenbond

Labels: ,

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home