Photobucket

maandag, december 17, 2007

In memoriam: ere gedeputeerde Hendrik Ollivier

Eregedeputeerde Hendrik Olivier overleden
In Brugge is eregedeputeerde Hendrik Olivier overleden. Hij werd net geen 83 jaar. In de jaren 70 en 80 was hij lid van de bestendige deputatie van de provincie. Olivier was ook één van de drijvende krachten achter het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum in Beitem. Hendrik Olivier werd geboren op 16 december 1924 in Aartrijke. Hij was de zoon van Arthur Olivier, landbouwer, provincieraadslid én gedeputeerde van 1924 tot 1956. Aan de K.U. Leuven behaalde hij de titel van Doctor in de Rechten en een licentiaat Notariaat.

Geboren te Aartrijke op 16 december 1924 ;
Provincieraadslid van 23 mei 1965 tot 24 november 1991 ;
lid van de Bestendige Deputatie van 10 maart 1974 tot 24 november 1991 ;
lid van het Bestuurscomité vanaf mei 1965 ;
Voorzitter van het Bestuurscomité vanaf maart 1974 tot november 1991
.


Grondlegger POVLT Beitem
Als C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge was hij lid van de bestendige deputatie van oktober 1974 tot in november 1991. Hendrik Olivier was gedeputeerde van financiën en belastingen, land- en tuinbouw en waterlopen. Voor hij lid werd van de bestendige deputatie zetelde Olivier in de Brugse gemeenteraad van 1972 tot 1974. In 1991 werd hij eregedeputeerde. Het provinciebestuur zal Hendrik Olivier herinneren als een gedreven man die zich inzette voor de land- en tuinbouwers in West-Vlaanderen. Hij bouwde het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT) in Beitem uit tot wat het vandaag is. Verder mogen ook zijn inspanningen voor de waterlopen niet vergeten worden. Als bezieler van het provinciale jaarboek lag hij ook aan de basis van het communicatiebeleid van de provincie West-Vlaanderen.


Bron: WTV & FOCUS TV
Interview met Hendrik Olivier
BEITEM is voor ons gezin altijd een begrip geweest. Zeer levendig zie ik nog voor mij dat wijlen mijn vader kort na de middag meestal, met de auto naar Beitem vertrok om besprekingen of het Bestuurscomité te leiden. Eén of meer Provincieraadsleden werden opgehaald om samen naar Beitem te rijden. De werking van ‘Beitem’ was ingezet.
Nijverheidsteelten, minder gekend in de traditionele land- en tuinbouw, samen met vanouds geteelde gewassen werden technisch onderzocht op kwaliteit en productie. Universiteitsprofessoren en hoog geschoolde medewerkers werkten samen en hun bevindingen werden langs de proefvelden aan de praktijk getoetst en aan de land- en tuinbouwers doorgegeven.
De actie melkcontrole en –kwaliteit was een ander domein waar het laboratorium ‘Beitem’ een hoofdrol speelde in de confrontatie zuivelfabriek - melkleveraars.
Dat al deze activiteiten, eventueel aangevuld of verbeterd door het ‘Beitem van nu’ worden voortgezet verheugt ons ten zeerste. Proficiat aan directeur Calus en zijn medewerkers.
Onbetwistbaar is het dat deze werking vanuit ‘Beitem’ aan de West-Vlaamse land- en tuinbouwers toen ongekende mogelijkheden gaf. Ze werd gestoeld op wetenschappelijke grondslag bij het onderzoek en op een vlotte proefveldwerking te velde. Wijlen directeur Lucien Bockstaele, mijn vriend, was hiervan de stuwende kracht. Hij heeft ‘Beitem’ groot gemaakt.
De politieke mandatarissen in de Bestendige Deputatie en Provincieraad mogen terecht fier zijn op het ‘Centrum Beitem’. De invloed van dit provinciaal initiatief is merkwaardig : het uitzicht van landelijk West-Vlaanderen is zichtbaar veranderd en op economisch vlak zijn het intensief karakter van de arbeid en de rechtstreekse band met handel en nijverheid opvallend. Zelfs de grondprijzen zijn sterk gestegen.
Voor mij was het een grote eer en een bijzonder genoegen aan dit provinciaal initiatief te mogen meewerken. Aldus konden wij het werk van ‘Beitem’, gesticht en ingezet door wijlen mijn vader, verder zetten. Door de Provinciale Overheid werd ‘Beitem’ terecht, naar zijn stichter, ‘het Instituut Arthur Olivier’ genoemd.
Voor dit alles dank ik in naam van de West-Vlaamse land- en tuinbouwers al diegenen die aan de werking van ‘Beitem’ hebben meegewerkt. Ik wens het beste aan hen die het werk voortzetten.

3 Comments:

At maandag, december 17, 2007, Anonymous Anoniem schreef...

Hendrik Olivier, mijn dierbare grootvader, is overleden op de nacht van zaterdag op zondag, om 12u30. Hij stierf net op zijn verjaardag 16 december en werd 83.

U bent uitgenodigd op de begrafenis nu zaterdag 22 december te Christus Koning om 11u. Het belooft een mooie plechtigheid te worden.

kleinzoon,
Marc De Mesel

 
At woensdag, december 19, 2007, Blogger Luc Callemeyn schreef...

@Marc De Mesel.

Bedankt voor de uitnodiging, en ook van hieruit onze deelneming bij het overlijden.
Uw grootvader was een markant figuur in de politiek en heeft zeer veel betekent voor de landbouw.
Ik heb menig vergadering met hem bijgewoond, hem ook persoonlijk aangesproken voor bepaalde zaken, maar was nog te jong in het "vergadercircuit" om echt intens met hem om te gaan.
Toch weet ik dat zijn naam onuitwisbaar verbonden blijft met landbouw in West Vlaanderen.

 
At maandag, juni 16, 2008, Blogger Marc schreef...

Beste Luc Callemeyn,

Oprecht dank voor uw medeleven.

Mijn opa Hendrik Olivier was inderdaad een markant man.

Hier het gedicht dat we geschreven hebben voor hem en heb voorgelezen op zijn uitvaart in Christus Koning te Brugge.
Liefste Opa,


je was als een boom voor ons.

Met diepe, stevige wortels
legde je de basis van onze familie.

De familiefeesten waren als de bloemen die aan je takken groeiden:
veel getwist en nog meer lachbuien zorgden voor de kleur in de familie

Je had een harde schors en kon wild om je heen wieken.
“Gie moe zwiegen”
Met dezelfde kracht wees je ons ook de weg:
“t’Ga goekommen ventje”.


Ik bewonder je liefde voor het leven.
Bij momenten Bourgondisch
en bij momenten heel eenvoudig.


Op 1 maart 1989 hebben wij ons mama verloren
en jij je dochter, Martine.
Je was daarna als een tweede vader voor ons
en zorgde ervoor dat we niets tekort kwamen.

Ondanks je kritische blik op onze dromen en plannen,
steunde je ons in elk project.

Je was er altijd als we je nodig hadden.

Je bespaarde tijd noch moeite om ons te ontvangen.

We zijn fier dat je onze grootvader was, je was onze enige echte Pater Familias.

Je kwam altijd tot rust in Hiawatha,
Het huis met de vele kamers aan Zee.

Het was je grote droom dat de familie ook later
elkaar hier zou blijven ontmoeten.

Wees gerust Opa:
we zullen er nog vaak gaan.
En we nemen je telkens met ons mee.


Je kleinkinderenHier vind je een video dat we gemaakt hebben met fragementen uit zijn leven: http://www.youtube.com/watch?v=jeris59ZYzY

Hier vind je foto's:
http://picasaweb.google.com/MarcDeMesel

Met dank

 

Een reactie posten

<< Home