Photobucket

maandag, december 10, 2007

"Genmodificatie enige vorm van zuivere landbouw"

De polarisatie rond genetisch gemodificeerde organismen is groter dan ooit.
Voor de goedkeuring van nieuwe gengewassen schoven de ruziënde lidstaten jarenlang de hete aardappel door naar de Europese Commissie, maar ook daar is het hommeles sinds milieucommissaris Stavros Dimas zich beroept op het voorzorgsprincipe om twee nieuwe maïssoorten stokken in de wielen te steken.
In een dubbelinterview wilden we aan een woordvoerder van Greenpeace en dé Vlaamse ggo-expert Dirk Inzé vragen hoe het in hemelsnaam verder moet.
Maar dat gesprek is er helaas niet gekomen.
Waarom bent u niet bereid om in discussie te treden met Greenpeace?
Dirk Inzé: Als wetenschappelijk directeur van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) wordt van mij verwacht dat ik oordeel op basis van grondig onderbouwde feiten.
99,99 procent van mijn collega’s wereldwijd is ervan overtuigd dat gentechnologie fantastische mogelijkheden biedt en ongevaarlijk is. Tien jaar na de introductie van ggo-gewassen wordt jaarlijks een areaal van 110 miljoen hectare ingezaaid, en nog niemand is er ziek van geworden. Integendeel, studies wijzen uit dat je met genetische modificatie de kwaliteit van voedingsgewassen kan verbeteren.
In die context pik ik het niet dat een organisatie alle wetenschappelijke bewijzen naast zich neerlegt en mensen bang blijft maken om extra leden te werven. Een dialoog is een brug te ver?Ik spendeer geen tijd aan dovemansgesprekken. De argumenten waarmee Greenpeace schermt, zijn gebaseerd op semi-wetenschappelijke en onbetrouwbare informatie.
Maar goed, ik wil het proces van Greenpeace niet maken…

Lees verder in dit spraakmakende intervieuw bij GeVILT

1 Comments:

At zaterdag, september 26, 2009, Anonymous Anoniem schreef...

Als iets met veel tam tam aanbevolen wordt en je bent een *** als je argwaan hebt, gaan mijn haren overeind staan. Daar loop ik te lang voor mee in deze wereld. Is op Gen modificatie patent te verkrijgen? Van wie is het patent? Moet een boer dokken als na DNA onderzoek blijkt dat zijn gewas genen met zulk een patent bevatten? Wat is het gevolg van onderlingen gewas bestuivingen? Ik ben huiverig als enkelingen zeggenschap over de wereld voedselproductie krijgen.

 

Een reactie posten

<< Home