Photobucket

zondag, december 02, 2007

Ik haat Wiskunde !

Na een keer mijn eigen studies (in 1976 ofzo) en nu na de derde dochter die in het eerste middelbaar zit, ken ik deze leerstof nu ook al van buiten.
(Opvragen en aanvullen, mijn werk van deze namiddag)

Zegt het U nog iets?

ONDERLINGE LIGGING VAN RECHTEN

Definitie 1: Twee rechten a en b zijn evenwijdig als en slechts als ze
samenvallen of geen enkel punt gemeenschappelijk hebben.
Notatie: a // b ó a = b a …. b O

Definitie 2: Twee rechten a en b snijden elkaar als en slechts als ze juist 1 punt gemeenschappelijk hebben
Notatie: a // b ó a …. b ={ S }

Definitie 3: loodrechte rechten zijn rechten die een hoek van 90° vormen
Notatie: k….b

Definitie v/e middelloodlijn : Een rechtie die loodrecht op een lijnstuk staat en door het midden van dat lijnstuk gaat , noemen we de middelloodlijn van dat lijnstuk
Notatie : a=ml [AB]

AXIOMA’S

Axioma 1: Door elk punt van het valk kunnen we precies 1 rechte tekenen die evenwijdig is met de gegeven rechte

Axioma 2: Door elk punt van het vlak kunnen we precies 1 rechte tekenen die loodrecht staat op de gegeven rechte

EIGENSCHAPPEN

Eigenschap 1 : Als 2 rechten evenwijdig zijn met éénzelfde derde rechtedan zijn deze rechten ook onderling evenwijdig
Notatie: b // a en c // a ó c//b

Eigenschap 2 : als twee rechten loodrecht staan op eenzelfde derde rechte dan zijn de rechten onderling evenwijdig.
Notatie : b …. a c …. A ó b // c

Eigenschap 3 : als de rechte een van de twee evenwijdige snijdt dan snijdt ze ook de andere evenwijdige rechte
Notatie : a // b c // d c // b

Eigenschap 4 : als een rechte loodrecht staat op een van de twee evenwijdige rechten dan staat ze ook loodrecht op de andere evenwijdige rechte
Notatie : b …. a c //a b …. C

Eigenschap v/e middelloodlijn : Elk punt van de middelloodlijn ligt op gelijke afstand van de grenspunten van het lijnstuk .

2 Comments:

At maandag, december 03, 2007, Anonymous Bea schreef...

Het klinkt mij niet onbekend, maar de laatste tijd heb ik dit eigenlijk niet zo erg meer nodig.
Ergens midden oktober zat onze jongste met een wiskundig probleem. Toen ze mij de net geleerde formules aanreikten, raakte ik er als enige toch uit. Met enige fierheid, mag ik zeggen... (en eerlijkheidshalve ook wel een klein beetje verder bordurend op wat zij al bijeengepuzzeld hadden).

 
At zaterdag, december 08, 2007, Blogger Luc Callemeyn schreef...

@Bea,

zo zie je maar, met gezond boerenverstand kom je al een heel stuk verder.
Maar toch, die jonge gasten zitten midden in hun studies, en zouden toch het beste moeten weten hoe hun (wiskundige) problemen op te lossen.

 

Een reactie posten

<< Home