Photobucket

woensdag, december 05, 2007

Boeren op een Kruispunt, voor boeren in moeilijkheden.

Agribex: we maken tijd om kennis met u te maken
Aan alle boeren en tuinders, die Agribex 2007 bezoeken.
Geachte heer, mevrouw,
Land- en tuinbouw maakt het (gemiddeld genomen) goed en is investeringsgezind: iedereen verwacht dan ook een succesvolle Agribex 2007.
We wensen u alleszins een boeiend beursbezoek toe.
Anderzijds zal u ook wel al gezien hebben dat bepaalde bedrijven het moeilijk hebben om de snelle evolutie in land- en tuinbouw bij te benen.
Mogelijk hebt u zelfs een vriend, collega of familielid, waar het allemaal heel moeilijk gaat.
Vzw Boeren op een Kruispunt is nu net een landbouworganisatie, die de opdracht meekreeg om het welzijn van land- en tuinbouwers te verhogen.

Vzw Boeren op een Kruispunt gaat ervan uit dat de mogelijke uitwassen van grote problemen op land- en tuinbouwbedrijven best met vereende krachten worden vermeden of opgelost.
Op onze website http://www.boerenopeenkruispunt.be/ kan u lezen hoe we een en ander aanpakken. Land- en tuinbouwers die op eigen kracht geen oplossing vinden en zich in ernstige moeilijkheden bevinden, kunnen bij vzw Boeren op een Kruispunt gratis terecht voor een globale individuele begeleiding: we hebben oog voor psychosociale, technische, financiële en arbeidsorganisatorische problemen en zoeken daadwerkelijke oplossingen op maat van het bedrijf en het gezin.
"Problemen voorkomen en oplossen is in het belang van heel de sector, dus ook van u als collega".
Daarom willen we u via deze weg ook graag melden dat u ons tijdens Agribex kan ontmoeten op een van de standen van onze (aanwezige) oprichters/partners: het Algemeen Boeren Syndicaat (Patio P06), Boerenbond/KVLV-Agra (Patio P04) en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Beleidsdomein Landbouw en Visserij (Patio P01).
Het welzijn van uw collega's is ook in uw belang.Daarom willen we u vragen dit bericht door te sturen naar uw kennissenkring. Hoe meer mensen ingelicht zijn over ons aanbod, hoe meer problemen we samen kunnen voorkomen of oplossen.
Steeds bereid,
Hoogachtend,
Dirk Lips Voorzitter
Riccy Focke Coördinator GSM: 0478.911.846
Annelies Vande Vyvere, Martine Persyn en Ann Deneffe, adviseurs van vzw Boeren op een Kruispunt.Sofie Mertens, Sofie Vuerstaek, Sigerd Vandenberghe van Agricall

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home