Photobucket

zaterdag, december 22, 2007

Het belang van goede relaties(nummers).

Met veel poeha en na lang onderzoeken en onderhandelen komt men ons de blijde mededeling brengen dat het ALV (Administratie Landbouw en Visserij) er samen met VLM (Vlaamse Landmaatschappij) erin geslaagd is om de administrtieve procedures tot een minimum te beperken.

Directe aanleiding was de EPR (Eenmalige Perceels Registratie) die momenteel zou moeten gelijklopen voor de MTR premies (Mid Term Reform) en voor de Mestbankaangifte.Bij de melding van deze heuglijke gebeurtenis krijgen wij ook een boekje met de toelichting errrond, en als u dacht dat hierboven al enkele moeilijke afkortingen gebruikt worden, dan krijgt u er nog een paar die in die tekst staan (was in bijlage, dus voor mij is dit kopie en plak)ALV — Agentschap voor Landbouw en Visserij
BIC — Bank Identifier Code
BTW — Belasting op Toegevoegde Waarde
BV — Burgerlijke vennootschap
BV — Beroepsvereniging
BVBA — Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BVBV — Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
BVLV — Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een landbouwvennootschap
BVNV — Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap
COMM.V — Gewone commanditaire vennootschap
COMM.VA — Commanditaire vennootschap op aandelen
COO — Coöperatieve vennootschap (oud statuut)
CVBA — Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CVOA — Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
DGZ — Dierengezondheidszorg Vlaanderen
PPR — Eenmalige perceelsregistratie
ESV — Economisch samenwerkingsverband
ESVZB — Economisch samenwerkingsverband met zetel in België
EVBA — Eenmans besloten vennootschap met beperkte aanprakelijkheid
FAVV — Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
GR — Groepering van exploitanten
IBAN — International Bank Account Number
TON — Instelling van Openbaar Nut
KBO — Kruispuntbank voor Ondernemingen
LV — Landbouwvennootschap
MB—Mestbank
MIB — Markt- en inkomensbeheer (afdeling van het Agentschap voor Landbouw en Visserij)
NV — Naamloze vennootschap
OI — Openbare instelling
SG — Steden en Gemeenten
SWIFT — synoniem voor BIC
VLM — Vlaamse Landmaatschappij
VME — Vereniging van medeèigenaars
VOF — Vennootschap onder firma
VVZR — Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid
VZW — Vereniging zonder winstoogmerk
ZN — Zonder nummer

Gelukkig dat deze afkortingen uitgelegd worden, want ze worden te pas en te onpas gebruikt in de 13 bladzijden tellende toelichting.

En nu zijn we natuurlijk allemaal gelukkig dat we nu via een unieke (eenmalige) registratie gekend zijn bij alle Ministeries die zakens hebben met ons.

Eén nummer?
Vergeet het maar.
Op het nieuwe identificatieblad staat méér dan één nummertje

We overlopen even (hier en daar heb ik een reeksje cijfers veranderd in abc, ik gooi hier ook niet alle gegevens te grabbel)

Gegevens van de landbouwer:
Officiële benaming: Callemeyn Luc
Landbouwernummer 131.041.00a-bc

Gegevens van de hoofdexploitant.
Officiële benaming : Callemeyn Luc
Hoofdexploitantnummer: 131.041.00a-bc
Relatienummer:6011abc
Ondernemernummer: 0673.203.abc
Adres: landbouwerstraat 123, 1000 Koeiegem (verzonnen naam, natuurlijk)
Bankrekeningnummer: abc-502077a-bc
Telefoonnummer:050/81.1a.bc
Faxnummer: 050/81.1a.bc
Rijksregisternummer abcdef-abcde
Achternaam Callemeyn Voornaam Luc

Gegevens van de exploitatie met nummer 31.041.00a.bc
Exploitatienummer 31.041.00a.bc
Inrichtingsnummer 101252abc
Mestbanknummer 31041004abc
adres Landbouwerstraat 123, 1000 Koeiegem
Enkel percelen : nee enkel mestopslag: nee
Beslagnummer a0221abc
Verantwoordelijke voor het beslag : Callemeyn Luc
Diersoort
Rundvee: actief
varkens: stopgezet
Pluimvee, loopvogels, schapen, geiten, hertachtigen: niet actief.

Ik tel even hierboven en ik kom aan niet minder dan 12 benamingen of nummers voor één en dezelfde persoon of bedrijf.

Onderaan de brief staat er de boodschap deze identificatiefiche zorgvuldig bij te houden op het bedrijf. (Is dat tegen dat we eens verloren lopen ofzo?)Uiteraard zijn er nog tal van andere diensten waar men je een nummer voor geeft, ook niet te vergeten is de reeks aan gebruikersnamen en paswoorden die moeten gebruikt worden om in te loggen bij een Internetapplicatie, en die, zo wordt aangeraden, liefst verschillend zijn van elkaar, en ook liefst zo moeilijk mogelijk, dus een combinatie van letters en cijfers.

Denk ook maar eens aan alle klantennummers die je bij de hand moet hebben in geval van klachten over een factuur bijvoorbeeld, of voor het raadplegen van een dossier.

Poeh!, helpt er iemand hier klaarheid in te brengen?

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home