Photobucket

zondag, februari 04, 2007

Uitkerkse polder letterlijk boerenbedrog

Van Provincieraadslid en boeren-activist Bernard Decuyper kreeg ik volgend persbericht in mijn Mailbox.
Ik publiceer deze tekst onder zijn verantwoordelijkheid.

Zondag opende vzw Natuurpunt haar nieuw bezoekerscentrum Groenwaecke in de Uitkerkse polder. De werd gebouwd op een oorspronkelijk vuilnisbelt die nog heel wat vervuild water loost in de aanpalende waterlopen.
Het bezoekerscentrum is gebouwd in het landbouwgebied en niet in het natuurgebied. Het is dus een zonevreemde constructie.
Het 400 ha ingekleurd natuurgebied is een ware verminking van ons oorspronkelijk cultureel historisch erfgoed. Ook Minister Van Mechelen wordt heel wat voorgelogen, als hij dit verminkt gebied nu wenst te beschermen als een ‘Landschappelijk erfgoed’.

Want het beeld die het natuurgebied van de Uitkerse polders nu vertoont is helemaal vertekend. Het is enkel zand in de ogen strooien van de toerist, het lijkt nu eerder op een pretpark.
De natuur wordt eenzijdig gericht ten koste van de oorspronkelijke unieke natuurwaarden. Meer ganzen betekent volgens natuurpunt meer natuur!

Dit is ware nonsens. De dure ingrepen in het landschap heeft in dit oorspronkelijk agrarisch landschap heel wat mooie rijke natuurwaarden doen verloren gaan.
Tijdens de feestelijke zitting hebben we vernomen dat ze het natuurgebied nog veder wensen uit te breiden tot 1.400 ha waardoor de omliggende landbouwgronden en prachtige leefbare bedrijven in Uitkerke, Zuienkerke en De Haan zwaar worden bedreigd.
Om hun grillen helemaal bot te vieren zullen ze verschillende landelijke wegen in dit gebied uitbreken. Minder verkeer betekent meer rust voor hun vogels!
In het betrokken gebied werden 60.000 m³ (3000 vrachtwagens van 20 m³) vruchtbare poldergrond afgevoerd naar een stort. De ontstane kraters hebben het oorspronkelijk landschap en alle omliggende buurtwegen verminkt.
Natuurpunt koopt steeds meer grond op binnen het omliggend landbouwgebied (boven de gangbare prijs…). De landbouwers zijn hun rechtszekerheid steeds meer aan het verliezen. De Bedrijfsgilde Uitkerke & Zuienkerke heeft al heel wat acties ondernomen i.v.m. de Uitkerkse polders.

Het lijkt vechten tegen de bierkaai.
Vzw Natuurpunt kreeg van het stadsbestuur Blankenberge toestemming om info borden te plaatsen in het landbouwgebied. Dit zijn echte plagerijen en betekent een ware kaakslag voor de landbouw!

Welke landbouwgebieden in de kustpolders zijn vandaag nog veilig?

Agentschap Natuur en Bos en vzw Natuurpunt wenst heer en meester zijn over de hele kustpolder en de boer kan er enkel worden gedoogd om aan hun hielen te likken. Ze gedragen zich feodaal als alleenheersers die met gemeenschapsgeld enorme gebieden dirigeren.
Elke overheid draagt hier een enorme verantwoordelijkheid en het vraagt moed om tegen stroom in, en met gezond boerenverstand, kritisch te blijven!

Bernard De Cuyper, provincieraadslid W-Vl, uit Brugge Assebroek.

Labels: , , , ,

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home