Photobucket

donderdag, februari 01, 2007

Alweer nieuwe regels vanaf 1 februari 2007

WEGCODE: belangrijke nieuwe regels van kracht op 1 februari
Op 1 februari worden enkele belangrijke wijzigingen van kracht in ons land.
Een overzicht van deze maatregelen:
Verplichte veiligheidsvest, ongevallen op autosnelwegen waarbij voetgangers betrokken zijn mogen dan zelden voorkomen, ze hebben vaak dramatische gevolgen. Hoe zichtbaarder je bent, hoe vlugger je wordt opgemerkt door motorvoertuigen en hoe minder risico je loopt om door deze voertuigen aangereden te worden.
Daarom vermeldt de wegcode voortaan: “wanneer op autosnelwegen en autowegen de bestuurder van een pechvoertuig op een plek terechtkomt waar hij niet mag stoppen of parkeren, moet hij een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen zodra hij zijn voertuig verlaat”.
Enkel de bestuurder van het pechvoertuig moet de veiligheidsvest dragen. Het is aanbevolen dat de andere inzittenden achter de vangrail plaats nemen. Merk op dat enkel het niet-dragen van de veiligheidsvest strafbaar is, en niet het feit dat je deze vest niet in je bezit hebt.
Het is natuurlijk ten zeerste aanbevolen dat alle bestuurders deze vest kopen en in de wagen bewaren, temeer daar heel wat autoconstructeurs, verzekeringen, ... deze vest gratis aanbieden.

Nieuwe regels voor vrachtwagenbestuurders
Deze regels betreffen het inhaalverbod, de plaats op de rijbaan en de snelheidsbeperking.
Inhaalverbod
Tot vandaag was het voor bestuurders van voertuigen met een maximum toegelaten massa van meer dan 7,5 ton enkel bij regenweer verboden om op auto(snel)wegen in te halen. Voortaan geldt dit verbod bij neerslag: regen, sneeuw, hagel, enz.
Plaats op de rijbaan
Tot vandaag mochten enkel bestuurders van voertuigen met een maximum toegelaten massa van meer dan 7,5 ton de linkerrijstrook van een autosnelweg met drie of meer rijstroken niet gebruiken, behalve om verkeerstekens na te leven die de keuze van een rijstrook of rijrichting voorschrijven.
Dit verbod werd uitgebreid tot vrachtwagens van meer dan 3,5 ton.
Snelheid
De snelheid van voertuigen met een maximum toegelaten massa van meer dan 3,5 ton wordt voortaan beperkt tot 90 km/u op autosnelwegen en wegen met minstens 2X2 rijstroken, gescheiden door een middenberm, een vangrail of een groenstrook.
Tot vandaag gold deze snelheidsbeperking enkel voor autobussen, autocars en vrachtwagens zwaarder dan 7,5 ton.
Nieuwe parkeerregels
Tot vandaag mochten, personen met een beperkte mobiliteit buiten beschouwing gelaten, enkel houders van een bewonerskaart gebruik maken van voorbehouden parkeerplaatsen en waren zij vrijgesteld van betalend parkeren en/of verplicht gebruik van de parkeerschijf.
De gemeente kon andere doelgroepen zoals artsen of thuisverple(e)g(st)ers dergelijke faciliteiten niet aanbieden.
Voortaan wordt het begrip “bewonerskaart” vervangen door “gemeentelijke parkeerkaart” en kunnen gemeenten ook parkeerkaarten uitreiken aan doelgroepen die zij zelf bepalen.
Bron: BIVV

Labels: ,

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home