Photobucket

maandag, januari 28, 2008

Studiedag Vakgroep Melkvee West Vlaanderen

Studiedag Vakgroep Melkvee West Vlaanderen:

Melken in een nieuwe realiteit

Toen waren er geen zekerheden meer…

Een beetje droogte extra en historisch lage wereldzuivelvoorraden en plots zorgt de groei in zuivelconsumptie ervoor dat de groei in productie niet meer kan volgen met onvoorspelde maar zeer hoge prijzen tot gevolg, niet alleen voor ons eindproduct, ook voor onze grondstoffen, een volledig nieuwe situatie dus, met nieuwe uitdagingen. Hoe pakken we ze aan?
Energie uit hernieuwbare bronnen is de toekomst voor de landbouw of net de grootste concurrent voor grond voor de klassieke voedselproductie? Bio-energie, een kans of een bedreiging voor de Vlaamse Melkveehouderij?
WTO komt misschien nooit tot conclusies, maar de Europese Unie wil wel al restituties en heffingen afschaffen of verminderen. Kan de Vlaamse melkveehouderij zonder in 2013?
Boerenbond heeft een nieuwe ondervoorzitter, wat kan de organisatie en hijzelf betekenen voor de melkveehouderij in Vlaanderen?
Is de huidige melkprijs een goede? Of kan het nog beter? En hoe krijgen we/houden we de beste melkprijs? Een debat met verschillende spelers aan producentenkant


Programma:
10.00u: Inleiding door vakgroepvoorzitter Steven Rammant
10.15u: “Bio-energie uitdaging of bedreiging?” door prof. Wim Soetaert, Ugent
11.15u: “Kan Vlaamse melkveehouderij zonder exportrestituties en importheffingen?” door Pieter Verhelst, Ugent
12.30u: Warm middagmaal
14.00u: “Boerenbond als belangenbehartiger voor de Vlaamse melkveehouderij” door Piet Vanthemsche, ondervoorzitter Boerenbond
14.30u: “Hoe halen we de beste melkprijs?” debat met Piet Vanthemsche (Boerenbond), Guido Veys (Milcobel) en Bernd Jacobs (Belgian Dairy Board)
16.00u: einde


Dinsdag 29 januari 2008

in Cafetaria Reo Veiling
Oostnieuwkerksesteenweg 101, Roeselare


Info: Jan Halewijck

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home