Photobucket

woensdag, mei 09, 2007

Warm water: de elektriciteitsslokop op het melkveebedrijf.

Het InnovatiesteunpuntEnergie werd de voorbije maanden overspoeld door vragen naar de rendabiliteit van zonnepanelen voor elektriciteitsproductie op het landbouwbedrijf. In de melkveesector leverde dit dikwijls een teleurstellend antwoord op. Een melkveebedrijf neemt de meeste elektriciteit af wanneer er ’s ochtends en ’s avonds gemolken wordt. De productie van zonnepanelen is gekoppeld aan de lichtintensiteit en verloopt vooral tijdens de middaguren. Het verbruiksprofiel van een melkveehouderij is bijgevolg niet gelijklopend met de elektriciteitsproductie van een grote fotovoltaïsche installatie.

Gelukkig hoeft energiebesparing niet te stoppen met de installatie van zonnepanelen. Beter is het verminderen van de energiekosten in een ruimer geheel te bekijken. In de eerste plaats dient de energievraag zo klein mogelijk gehouden te worden. Elke kWh die niet verbruikt wordt, moet sowieso niet betaald worden. Vervolgens kunnen duurzame energiebronnen zoals bijvoorbeeld zon en wind aangewend worden omdat deze het klimaat minder belasten en economisch gezien interessant kunnen zijn. Tenslotte dienen fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden.
Een grote, zoniet de grootste, elektriciteitsslokop op melkveebedrijven is de productie van warm water voor de spoeling van de melkinstallatie en de melktank. Voor het spoelen van deze installaties is een aanzienlijke hoeveelheid water van minimaal 80°C nodig. In het vervolg van het artikel schetsen we enkele mogelijkheden om het energieverbruik als gevolg van warmwaterproductie te verminderen. Let wel op, eigenlijk is de situatie op elk bedrijf anders en is een persoonlijke benadering van de bedrijfssituatie wenselijk.

Energievraag beperken
In eerste instantie kan de noodzakelijke hoeveelheid warm water zoveel mogelijk beperkt worden door de optimalisatie van het spoelproces. Moderne spoelautomaten hebben minder water nodig voor de reiniging van de installaties. Ten tweede kan een goede isolatie van alle onderdelen betrokken bij warmwaterproductie en –transport, onnodige warmteverliezen voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolatie van boilers, leidingen en de spoelbak. Op veel melkveebedrijven wordt de warmte die vrijkomt bij het koelen van de melk via de lucht afgevoerd. Jammer natuurlijk want deze warmte gaat in de buitenlucht verloren. Nochtans bestaan er recuperatiesystemen waarbij deze ‘gratis’ warmte wel een nuttige toepassing krijgt in het voorverwarmen van het spoelwater. Per liter melk kan ongeveer 0,5 liter warm water van 50°C geproduceerd worden.

Duurzame energiebronnen
Wanneer sprake is van warmwaterproductie met duurzame energiebronnen denken we in de eerste plaats aan de installatie van een zonneboiler. Met dit systeem zal zonnewarmte rechtstreeks op water overgedragen worden zodat het water voorverwarmd wordt tot ongeveer 60°C. Enkel wanneer bovengenoemde warmterecuperatie niet interessant blijkt of onvoldoende warm water oplevert, is een zonneboiler een interessante optie. Aangezien zowel bij de warmterecuperatie als bij een zonneboiler maar temperaturen rond de 50 à 60°C gehaald worden, zal er nog een andere energiebron nodig zijn om de temperatuur van het water verder te verhogen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een elektrische boiler komen fotovoltaïsche zonnepanelen in beeld. Grote fotovoltaïsche installaties zijn meestal niet rendabel voor melkveebedrijven om bovenbeschreven reden. Dit betekent echter niet dat kleinere installaties geen meerwaarde kunnen bieden voor het bedrijf. Door het systeem van de terugdraaiende teller, maakt het niet uit of elektriciteitsverbruik en –productie tegelijkertijd plaatsvinden, de geproduceerde elektriciteit levert altijd een mooie vergoeding op. Jammer genoeg is het vermogen van dit systeem beperkt tot 10 kW. Jaarlijks zal men zelf slechts 10.000 kWh elektriciteit kunnen produceren.

Gebruik eindige energiebronnen efficiënt
De verwarming van water met elektriciteit is energieverslindend. Bij de productie van elektriciteit in de centrale en bij het stransport gaat immers heel wat energie verloren. Warmwaterbereiding in een aardgasboiler bespaart tot 50% primaire energie ten opzichte van elektriciteit. Daarom kan men beter de warmte rechtstreeks gebruiken van aardgas of olie.

INFORMATIE - Inge Goessens, 016 28 61 27

Gezien bij www.innovatieweb.be

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home