Photobucket

maandag, maart 12, 2007

Mestverwerking van rundveemest.

Beste kringlid melkveehouder uit west-vlaanderen,

De Melkveekring Roeselare-Tielt organiseert een extra vergadering nu donderdag 15 maart rond mestverwerking voor melkveehouders.
Gastspreker is Eddy Vandycke, mestverwerkingspecialist van Boerenbond, ook u bent welkom.

Beste leden,
Met het aankomende, vernieuwde mestdecreet bevinden we ons met de melkveesector in een voor de meeste van ons totaal nieuwe situatie.
Daar waar we tot voor kort bv genoeg hadden met 20ha, moeten we voor dezelfde dieren binnen 3 jaar, 30ha hebben. Komt daarbij nog dat we hier in het meest mest-dichte gebied van Vlaanderen zitten.
We hebben echter het voordeel dat andere sectoren ons voorgingen wat deze
problemen betreft.
Om u te helpen naar een oplossing te zoeken richten wij met onze kring een
info-avond in met als spreker dhr Eddy Vandycke, consulent BB en medewerker
van STIM (Stimulering Inovatieve Mestverwerking).
Aan hem werden volgende vragen voorgelegd:
- Hoever staat men met mestverwerking (eventueel voor rundvee-mengmest-stalmest)?
- Wat zijn de BBT (best beschikbare technieken)?
- Wat is het kostenplaatje bij dit alles?
- Moeten of kunnen we samenwerken (onderling of met andere sectoren)?
- Wat zal de toekomst bieden?
- Mest-export?
- Gebruik van effluenten (voor- en nadelen)?
- enz...
In het kort wordt u ook geïnformeerd over de laatste toestand van MAP III.

Hopende op een goede opkomst verwachten wij u om 20.30u in het ...........

Het bestuur.

Vermits het een vergadering betreft enkel voor leden Boerenbond, kan u de precieze locatie opvragen bij Jan Halewijck of op het secretariaat Boerenbond te Roeselare

Labels: , , , ,

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home