Photobucket

donderdag, maart 03, 2011

Beste melkveehouder en andere,


Volgende dinsdag 8 maart gaat de Energie Waterinfodag door in Oostmalle. Deze dag heeft tot doel je op de hoogte te brengen van de meest recente innovaties omtrent water en energie. Omdat deze nieuwe technieken een oplossing kunnen bieden voor jouw bedrijf en vaak ook een flinke financiële besparing opleveren, is het in jouw belang goed op de hoogte te zijn.
Volgende infosessies wil ik jullie graag warm aanbevelen:

Inzet van drainagewater als waterbron op veeteeltbedrijven
Dominique Huits, POVLT
Lokaal D29 11.45-12.15 en 14.45-15.15
In plaats van drainagewater verloren te laten lopen via het grachtenstelsel, kan dit water opgevangen en gebruikt worden voor tal van toepassingen. Doorsnee genomen is het drainagewater van voldoende kwaliteit. Praktijkervaringen op verschillende bedrijven worden besproken in deze sessie.

Constructed wetlands voor zuivering van mest tot herbruikbaar water
Erik Meers & Evi Michels, Universiteit Gent
Lokaal D23 14 -14.30 en 16-16.30
Mestverwerking op basis van constructed wetlands na biologie vormt een interessant traject in de verduurzaming van landbouw. De productie van herbruikbaar water uit mest wordt immers een haalbare kaart die bovendien een oplossing kan bieden voor de toenemende waterschaarste in de landbouwsector.

Een biogasinstallatie op boerderijschaal
Philippe Jans, Biolectric
Lokaal Patio 11- 11.30
Zelf uw eigen mest verwerken tot warmte en elektriciteit? Dit gaat niet noodzakelijk samen met een grootschalig project. De combinatie van een kleinschalige biogasinstallatie en een microwkk laat bijvoorbeeld melkvee- en varkensbedrijven toe om energieonafhankelijk te worden.

Verregaande waterzuivering via geavanceerde oxidatie
Wim Audenaert, Howest & Hans Pattyn, VTI Poperinge
Lokaal D27 14 -14.30 en 14.45 – 15.15
Geavanceerde oxidatie (combinatie van waterstofperoxide en UV) zorgt voor een verregaande waterzuivering, zodanig dat het water terug kan ingezet worden voor hoogwaardige toepassingen. Deze relatief nieuwe technologie wordt besproken a.h.v. een praktijkvoorbeeld van het VTI te Poperinge.

Gebruik van grijswater
Frank De Poortere, VMW
Lokaal D20 11- 11.30 en 11.45-12.15
Grijswater is licht verontreinigd (afval)water of oppervlaktewater dat opgewaardeerd wordt zodat het van voldoende kwaliteit is om te kunnen aanwenden op het landbouwbedrijf. In deze sessie worden de verschillende mogelijkheden voor het gebruik van grijswater in de landbouw toegelicht.

Desinfectie van water door elektrochemische activatie (ECA)
Kristof Naessens, Optim’eau
Lokaal D25 11- 11.30 en 16-16.30
Electrochemische Activatie is een techniek waarbij ter plekke een bijzonder effectief en tegelijk veilig desinfectans wordt aanmaakt. Dit gebeurt door een zoutoplossing door een elektrolytische cel te sturen. Tijdens deze sessie wordt het principe en tal van toepassingsmogelijkheden uiteen gezet.

Wateraudit met speciale aandacht voor kostprijs regenwateropvang
Anne-Sophie Vandevoorde, POVLT
Lokaal D29 11- 11.30 en 14 -14.30
Tijdens een wateraudit wordt gekeken in hoeverre de grondwaterwinning of de drinkwaterfactuur, zowel technisch als economisch, kan worden afgebouwd en vervangen door andere waterbronnen. Er wordt vooral aandacht besteed aan de economische haalbaarheid van het inzetten van deze alternatieve waterbronnen.

Groene energie zonder rode cijfers
Gregory Henin en Bart Nelissen, SBB
Lokaal A16 14.45-15.15 en 16.45 – 17.15
Installaties die groene energie produceren worden vaak voorzien van steunmaatregelen. De invulling van deze subsidies op fiscaal en boekhoudkundig vlak is sterk afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. Deze aspecten worden vaak onvoldoende belicht maar hebben een zéér grote invloed op de rendabiliteit.
Restwarmte uit glastuinbouw valideert mestoverschot
Naten Van Hemelrijck, LT Pekri
Lokaal G54 14 -14.30 en 16-16.30
Een naburig serrebedrijf levert restwarmte aan LT Pekri dat daarmee zijn mest droogt. Het resultaat van het proces is een zeer kwalitatieve en exportwaardige meststof. Om de cirkel te sluiten zal het lozingswaardige water dat bij het procedé vrijkomt opnieuw gebruikt worden als voedingswater op het glastuinbouwbedrijf.

Micro-wkk: elektriciteit met uw verwarmingsketel?
Christophe Van Den Eynde, E.Van Wingen
Lokaal D20 14 -14.30 en 16.45-17.15
Een verwarmingsinstallatie die naast warmte, elektriciteit produceert? In de glastuinbouw wordt de techniek reeds verschillende jaren met succes toegepast. Intussen zijn er installaties met een vermogen kleiner dan 50 kW beschikbaar en betaalbaar. Wat zijn de randvoorwaarden om een installatie rendabel te installeren?

Opslag van elektriciteit: de uitdaging van de toekomst
Jeroen de Veth, Trinergie
Lokaal Patio 14 -14.30 en 16.45-17.15
Hernieuwbare energiebronnen produceren vaak elektriciteit wanneer we deze zelf niet kunnen gebruiken. Tussentijdse opslag van elektriciteit lijkt hiervoor de oplossing. Jammer genoeg zijn mogelijke technologieën zeer duur. Toekomstmuziek dus of toch niet?

Biogas: injecteren in het aardgasnet?
Lieven Demolder, Biogas-E
Lokaal Patio 11.45-12.15 en 16-16.30
De publicatie van de voorschriften voor de injectie van opgewerkt biogas in het aardgasnet door synergrid is een eerste stap tot de valorisatie van biomethaan via gasinjectie. Biomethaaninjectie kan de energetische efficiëntie van vergistinginstallaties verhogen. Wat zijn de mogelijkheden en de knelpunten?

Een overzicht van alle sessies vindt je hier.
Gedurende de hele dag kan je op de Energie Waterinfodag ook terecht met praktische vragen, dit kan op de beurs met 25 standhouders, een overzicht vind je hier.

De dag gaat door in het Provinciaal Vormingscentrum te Oostmalle (Smekenstraat 61), van 10 tot 18h.
Alle praktische informatie over de dag vind je hier.
Heb je nog vragen?
Aarzel niet het Innovatiesteunpunt te contacteren op het nummer 016 28 61 35.

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home