Photobucket

woensdag, januari 13, 2010

FAVV - Informatie over de voedselketen (VKI)

FAVV - Informatie over de voedselketen (VKI): "Informatie over de voedselketen (VKI)

 

 

 
Voor elk dier of elk lot dieren dat naar het slachthuis wordt gestuurd, dient elke veehouder de zogenaamde 'informatie over de voedselketen' (korter: voedselketeninformatie of VKI ) aan de slachthuisexploitant te bezorgen.
De nodige gegevens dient de veehouder bij te houden in zijn bedrijfsregisters."

 
Vanaf wanneer is het systeem van toepassing ?

 
Waarover handelt de informatie over de voedselketen ?

 
Waarvoor dient de voedselketeninformatie ?

 
Wanneer dient de voedselketeninformatie aan het slachthuis te worden bezorgd ?

 
Onder welke vorm dient de informatie te worden bezorgd ?

 
Wat is de reglementaire basis ?

 
De informatie heeft betrekking op :
  • de dierengezondheidsstatus van het bedrijf of de regio van herkomst van de dieren (bv. IBR-statuut bij runderen, Aujeszkystatuut bij varkens, …);
  • de gezondheidsstatus van de dieren;
  • de toegediende geneesmiddelen of andere behandelingen die de dieren binnen een relevante periode hebben ondergaan, tezamen met de data van toediening of behandeling en de wachttijden;
  • de aanwezigheid van ziekten die de veiligheid van het vlees in het gedrang kunnen brengen;
  • de resultaten van laboratoriumonderzoeken die relevant zijn voor de bescherming van de volksgezondheid (bv. onderzoeken naar kiemen die aanleiding kunnen geven tot ziekte bij de mens zoals Salmonella, E. coli O157:H7);
  • de resultaten van de keuringen op het slachthuis die werden uitgevoerd bij dieren die afkomstig waren van hetzelfde bedrijf;
  • de productiegegevens, wanneer die ziekten aan het licht kunnen brengen;
  • de naam en het adres van de dierenarts die normaal zijn diensten verleent aan de veehouderij.

 
Verder modaliteiten vind je hier

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home