Photobucket

maandag, januari 11, 2010

AGRO Expo Roeslare 23 - 24 - 25 januari 2010 Hallen Schiervelde te Roeselare

AGRO: "23-24-25 januari 2010"

AGRO-EXPO VLAANDEREN

2-jaarlijkse internationale vakbeurs voor:
Land- en Tuinbouwmaterialen en -machines,
Tuinbouw en mechanisatie
Veevoeding,
Veeteelt,
Stallenbouw en uitrusting

Volgende editie: 23-24-25 januari 2010AGRO–EXPO 2010 in de startblokken

Na de geslaagde editie 2008, voor de eerste maal op 15.000 m², staat Agro-Expo aan de start van een nieuwe editie 2010 op dezelfde oppervlakte .
Bij iedere editie wordt Agro-Expo met een bijzonder thema georganiseerd, dit in het teken van de sterk aanwezige tuinbouw in de regio of van de grote veeteeltbedrijven.
Tuinbouwsector
Aldus kende Agro-Expo verschillende vergelijkende wedstrijden in de sectoren van land- en tuinbouw en werden prijzen uitgereikt aan bedrijven met de vastkokende aardappel.
Daarnaast werd tweemaal de gegeerde Prei-Award uitgereikt aan vooruitstrevende bedrijven en in 2008 de Courgette-Award in een eerste Courgette-concours, waaraan ook een kookwedstrijd was gekoppeld
Een courgettebrochure met de winnende recepten zal worden verdeeld op Agro-Expo 2010. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de REO-Veiling, de op een na grootste veiling van het land. Ook het Prov .Centrum voor Land- en Tuinbouw uit Rumbeke, had een belangrijke inbreng. Beide organisaties zijn uitgebreid aanwezig op Agro-Expo, naast de officiële instanties van Land- en tuinbouw, FAVV enz.
Veeteeltsector .
In de veeteeltsector wordt samengewerkt met de melkvee- en jongveesector . Er werden jongvee- en melkveeprijskampen georganiseerd, telkens met een internationale jury.
Eveneens prijskampen voor de stamboekvarkens, uitmondend in een elite-varkensveiling.
Naar de vleessector toe werden vergelijkende wedstrijden georganiseerd , waaruit nieuwe labels ontstonden en ‘meesterlijk’ een nieuwe kwaliteitslabel is voor gedroogde hammen zoals bv. Superano en Ganda die meer dan negen maand gedroogd zijn.
Voor 2010 zijn de nodige kontakten gelegd voor nieuwe prijskampen zowel in de rundveehouderij, als de varkenssector.
Voor de vleesvarkenssector wordt momenteel een nieuwe kookwedstrijd voorbereid voor promotie van het varkensvlees in de ruime zin van het woord.

Veevoeding en land- en tuinbouwconstructies
De toeleveringsbedrijven zoals de veevoederbedrijven zijn een vast gegeven op Agro-Expo.
Ze zijn met velen aanwezig om hun talrijke klanten, nu eens in een ander kader en in de nieuwjaarsmaand te kunnen ontvangen op hun verzorgde standen.
Daarnaast zijn er de streekgebonden constructeurs met aangepaste stalinrichting, luchtzuivering, ventilatiesystemen en stalconstructies, terwijl nieuwe bouwmaterialen en nu vooral en in het bijzonder isolatie en nieuwe toepassingen, zeer belangrijk geworden zijn
Betonproducten en betonbehandeling zijn ook aan een relance toe.

Energie
In de editie 2008 werd veel aandacht besteed aan de energiesector. De sterk stijgende olieproducten dreven de mensen naar andere oplossingen. Een belangrijke studiedag ondersteunde dit nieuwe gegeven.
Ook voor de land- en tuinbouwsector is energie een belangrijk item geworden in de kostprijs van de productie. Vandaar dat in Agro-Expo 2010 terug een ruime aandacht zal besteed worden aan zonnepanelen, biogas, isolatie en de andere alternatieve energievormen.

Machinebouw en Zaadfirma’s
Agro-Expo Vlaanderen wordt georganiseerd midden een sterke tuinbouwregio, waar het versproduct uit de serres of buitenland via de REO-Veiling wordt gecommercialiseerd . Daarnaast is er de zeer sterk uitgebouwde diepvries sector voor het oogsten en verwerken van de duizenden ha. industriegroenten.
Gezien deze grote producties zijn niet alleen alle zaadfirma’s en plantfirma’s uit de regio present, maar ook de buitenlandse zaad- en plant firma’s nemen deel aan Agro-Expo.
Uniek op Agro-Expo is de gespecialiseerde machinebouw uit de regio, gebouwd met veel praktische ervaring. Aangepaste plant- en oogstmachines zijn dan ook blikvangers op een gespecialiseerde vakbeurs als Agro-Expo.

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home