Photobucket

donderdag, mei 28, 2009

Een nieuwe stap naar administratieve vereenvoudiging? Of een verkiezingsstunt van Kris Peeters?

De Europese landbouwministers hebben deze week beslist dat er tegen eind november een concreet voorstel op tafel moet liggen om de toepassing van de randvoorwaarden te vereenvoudigen.  "Boeren zijn geen boekhouders", zegt minister-president Kris Peeters, die uitermate tevreden is dat ook Europa werk maakt van administratieve vereenvoudiging. 

Sinds 2005 moeten landbouwers die Europese steun willen krijgen aan een hele reeks voorwaarden voldoen die onder meer betrekking hebben op dierengezondheid, volksgezondheid, gezondheid van planten, milieu en dierenwelzijn. In totaal moet aan 18 reglementeringen voldaan worden. Volgens de minister-president hebben de ervaringen de voorbije jaren aangetoond dat de implementatie op bedrijfsniveau gezorgd heeft voor heel wat meer controles en een extra administratieve last.

"En dit terwijl het hervormd landbouwbeleid onder meer tot doel had om de administratieve last voor land- en tuinbouwers met 25 procent te doen dalen", stelt minister Peeters. De Europese raad wil daarom voor november nagaan of alle randvoorwaarden behouden moeten blijven, of er bepaalde voorwaarden moeten geschrapt of aangescherpt worden en wat de minimaal noodzakelijke administratieve last is die daaraan is verbonden.

Peeters juicht die beslissing toe. "Op Vlaams niveau hebben we de voorbije legislatuur hard gewerkt om de administratieve last te verminderen. De invoering van de eenmalige perceelsregistratie en de uitbouw van het e-loket Vlaanderen zijn daarbij belangrijke stappen voorwaarts. Op korte termijn moeten we ook de 15 mei-telling kunnen schrappen, wat een extra vereenvoudiging betekent. Het is goed dat het nu ook op Europees niveau gebeurt".

bron eigen verslaggeving van www.vilt.be


27/05/2009

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home