Photobucket

zondag, februari 08, 2009

VRV melkveegewest "Brugge-Kortrijk" zit niet stil!

Een eerste vergadering is er op woensdag 11 febr in zaal Rolarius om 13.00.
Statutaire vergadering met activiteitenverslag, bestuurderswerking, herverkiezing bestuursleden


Een tweede vergadering is op woensdag 25 februari

Studiedag op locatie: :
gemengd bedrijf van
Paul en Veerle D’Hondt-De Keyser,
Bontepoortstraat 2

8377 Zuienkerke

"Heeft het gemengd bedrijf nog toekomst?"

Rond dit thema zijn al veel woorden gevloeid. Zoveel is duidelijk. Er zijn in Vlaanderen en zeker in West-Vlaanderen heel veel gemengde bedrijven. Ook veel van die bedrijven staan in de nabije toekomst voor grote vragen rondom uitbreiding.
Moet ik mij specialiseren? Moet ik in meerdere takken doorgroeien? Wil en kan ik werken met personeel?
Moet ik spiegelen of verdubbelen?
Moet ik mij ongelukkig voelen als mijn buurman mega uitbreidt, en ik niet?
“Gezond” groeien wordt dikwijls als tussenweg voorgesteld.
Maar de vraag is dan: Hoe groot moet het straks zijn?

Dit zijn nog maar enkele prangende vragen waar menigeen mee worstelt.

Het gewestbestuur van Brugge-Kortrijk wil vanuit een rationele benadering proberen een antwoord te geven op deze vragen.
Dit door enkele specialisten het woord te geven die thuis zijn in landbouweconomie.
Mensen die vanuit ervaring weten waar de grenzen liggen van het kunnen qua arbeid, financiering e.d.

Prof. J. Viaene, docent landbouweconomie aan de Ugent, die deze thematiek en uitdagingen bij gemengde bedrijven goed kent, zal ons te woord staan.
Ook Dhr. D. Coucke die vanuit DLV (Dienst Landbouw Voorlichting) een goed zicht heeft op de praktijk en uitlegt hoe DLV in de toekomst adviseert.
In fokkerij is economie ook duidelijk aanwezig op bvb de MPR-uitslag. Lactatiewaarde, NO (Netto Opbrengst)en EJR (Economisch Jaar Resultaat)
Dhr. B. Declerck zal duiding geven rondom deze kengetallen waarmee het bedrijf van Paul en Veerle D’Hondt-De Keyser in het afgelopen boekjaar bij VRV in Vlaanderen op de eerste plaats kwam met een EJR van maar liefst € 2903.


Een aparte aanpak van de vergadering.
Het gewestbestuur wou én mocht deze studiedag houden op het bedrijf van Paul en Veerle waar we ook de melkveetak mogen bezoeken. Dit maakt deze dag voor u dubbel interessant!
Onze chef van dienst (Patrick) bereidt ter plaatse een heerlijk warme maaltijd met aangepaste drank. Dat belooft!
Voor de wat verder wonende leden willen we deze dag drempellaag houden door een gratis bus in te leggen die hen oppikt in Zwevegem en Lichtervelde.

Programma
Voor diegenen die meekomen met de bus:
9u30 carpool Zwevegem
9u55 carpool Lichtervelde

Voor iedereen:

10u30 Welkom op het bedrijf van Paul en Veerle D’Hondt-De Keyser, Zuienkerke met koffie
10u45 Opening door de voorzitter Visie van Prof. Jacques Viaene over de thematiek en uitdagingen van gemengde bedrijven.
12u15 Bezoek melkveestal met uitleg door de veehouder.
13u00 Middagmaal
14u00 Standpunt en discussie met Dirk Coucke van DLV omtrent gemengde versus gespecialiseerde bedrijven.
15u15 Benny Declerck spreekt over de betekenis en bruikbaarheid van een aantal kengetallen van de MPR, vooral het EJR.
15u45 Afsluiting door de voorzitter

De kostprijs voor het middagmaal voor de gewestleden bedraagt €15 en wordt ter plaatse betaald. Niet gewestleden betalen € 20.

Inschrijven is noodzakelijk , zelfs al kom je met eigen vervoer.

Dit ten laatste op 20 februari,

bij secretaris Daniël Vermeire door te bellen naar GSM 0472/ 74 42 82 of te mailen naar:
mailto:daniel_vermeire@hotmail.commet opgave van aantal personen. Ook de opstapplaats wanneer je met de bus zou meekomen.Let wel dat u bij mailen pas ingeschreven bent na bevestiging van een mailtje terug.

Het thema in combinatie met het bedrijfsbezoek spreekt wellicht menigeen aan.
We nodigen u daarom van harte uit naar deze studiedag.
Een colloqium op hoogstaand niveau, maar op bedrijfslocatie.
Voor boeren die nog graag met de botten op de grond blijven staan.

Het bestuur van VRV melkveegewest "Brugge-Kortrijk"

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home