Photobucket

vrijdag, juni 16, 2006

Wie is in gebreke?

Een persbericht van Bernard De Cuyper, Provincieraadslid W-Vl., onder zijn verantwoordelijkheid. ‘Akkerrandbeheer’ wint steeds meer veld binnen de landbouw.
Deze positieve evolutie heeft echter een schaduwzijde.
In het contract, opgesteld door de VLM, staat duidelijk dat de jaarlijkse vergoeding wordt uitbetaald vóór 30 april. Dit jaar werd pas op 24 mei een eerste reeks landbouwers uitbetaald. Op vandaag wachten nog 40% landbouwers op hun vergoeding. Volgens de VLM administratie te Brussel komen de middelen te traag binnen. Er zijn verschillende fondsen die deze korf dienen te spijzen. Naast de co-financiering vanuit Europa dienen per decreet ook AMINAL-land en AMINAL-natuur hun inbreng te doen. Daarnaast zijn er heel wat gemeentebesturen die een extra financiële ondersteuning geven om het project ‘akkerrandbeheer’ te bevorderen. De VLM heeft de opdracht al deze fondsen te verzamelen en na terreinonderzoek de vergoeding tijdig uit te betalen.
Volgens de VLM komen de gelden vanuit AMINAL-natuur te traag binnen en remmen opzettelijk de dossiers! AMINAL-natuur beweert van haar kant te laat de nodige documenten te krijgen van de VLM. Wie is in gebreke?
Een landbouwer staat voortdurend onder administratieve en financiële druk. Als hij één dag te laat de nodige documenten indient of wanneer hij een administratieve vergissing begaat geeft dit grote financiële consequenties. Facturen en andere rekeningen dienen tijdig te worden betaald.
De overheid heeft een voorbeeldfunctie.
Naast de politici draagt de administratie een verpletterende verantwoordelijkheid om het vertrouwen van de burger te krijgen. Dit vertrouwen in de overheid is bij de landbouwer toch o zo belangrijk. Pas zo kan de overheid resultaat behalen en de boer overtuigen en motiveren om aan natuurbeheer te doen. Kennelijk zijn er personen binnen de administratie die er een verdoken agenda op nahouden en liever een positieve evolutie tegenwerken! Het is een publiek geheim dat de groene overheidsadministratie met lede ogen kijkt naar deze positieve evolutie in de landbouw. De groene lobby verkwanselt liever overheidsgeld en onze vruchtbare landbouwgrond!
Bernard De Cuyper, Brugge Assebroek

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home