Photobucket

woensdag, juni 27, 2007

De stoelendans van de ministers

Regering-Peeters I krijgt voordeel van de twijfel

De Vlaamse regering kan doorstarten met Hilde Crevits en Steven Vanackere als nieuwe CD&V-ministers.
De leden van het Vlaams Parlement vergaderen vandaag in een vacuüm: minister-president Yves Leterme en minister Inge Vervotte, beiden CD&V, hebben gisteren hun ontslagbrief ingediend bij Vlaams-Parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten om de eed te kunnen afleggen als federaal parlementslid, maar ze kunnen nog vragen krijgen van Vlaamse parlementsleden.
De nieuwe regering-Peeters I zal pas morgen aantreden, met aan CD&V-zijde totaal nieuwe ministers. Kris Peeters wordt minister-president, minister van Landbouw en Haven.
Zijn bevoegdheden van Leefmilieu en Openbare Werken worden overgenomen door het West-Vlaamse parlementslid Hilde Crevits, nu schepen in Torhout, die zich dus ook over moeilijke dossiers als de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) zal moeten buigen.
Steven Vanackere, nu de Vlaamse schepen in Brussel, neemt de bevoegdheid Welzijn over van Inge Vervotte.
De coalitiepartners van CD&V reageren tevreden op de herschikking. 'Vlaanderen heeft recht op een voltijdse minister-president', vindt vice-minister-president Fientje Moerman. SP.A-fractieleidster Caroline Gennez zegt blij te zijn dat Leterme 'eindelijk het signaal van de kiezer respecteert'.
Achter de schermen leeft er nog wel ongerustheid over de toekomst van de Vlaamse regering. De voorbije jaren heeft Kris Peeters zich als minister van Milieu en Openbare Werken sterk geprofileerd als 'verstandig groen', vaak tegen de milieubeweging in. Dat leidde vaak tot grote ergernis van de socialistische coalitiepartner, die zich aangevallen voelde op zijn groene flank.Als Peeters zich zo blijft profileren, stevent de Vlaamse regering in de kortste keren op problemen af, luidt het bij zowel SP.A als Open VLD, al geven ze hem het voordeel van de twijfel. Peeters moet nu aantonen dat hij ook diplomatisch kan zijn en een ploeg kan samenhouden. De taak is des te gevoeliger omdat een van de coalitiepartners, SP.A/Spirit, federaal in de oppositie zit en de neiging zal hebben om zich meer te profileren.
Oppositiepartij Groen! ziet in de ministerwissel geen blijk van goed bestuur. 'Yves Leterme heeft de Vlaamse regering zes maanden gegijzeld', reageert fractieleidster Mieke Vogels. Ze vindt ook dat Peeters zich als minister van Milieu als 'een pure middenstander' gedroeg. 'Ik hoop dat hij als minister-president iets minder de kruidenier en iets meer de man met een echte visie voor Vlaanderen zal worden.'
Door ontslag te nemen als Vlaams minister-president houdt Yves Leterme zijn belofte om tijdig duidelijkheid te scheppen over zijn situatie en kan de Vlaamse regering een doorstart nemen. Hij valt even terug op het mandaat van senator, tot hij formateur kan worden.
Leterme moet nu volop gaan voor de vorming van de federale regering.
Een weg terug is er niet meer.

Wim Winckelmans in De Standaard

Lees ook dit:

Peeters lost Leterme af als landbouwminister
Met Kris Peeters (45) komt de minister met de minste politieke ervaring uit de huidige Vlaamse regering aan het hoofd van de bewindsploeg. Als minister-president neemt hij de bevoegdheden van zijn voorganger Yves Leterme over, dus ook de landbouwportefeuille. Voor hij in 2004 deel ging uitmaken van de regering, was Peeters het boegbeeld van de kleine ondernemer. Als milieuminister profileerde hij zich met zijn "verstandig groen beleid", een concept dat Peeters ook toepaste op het nieuwe mestdecreet. Meer bij VILT»

Hilde Crevits is nieuwe minister van Leefmilieu
De algemene vergadering en de CD&V-fractie in het Vlaams parlement hebben dinsdagavond voor Hilde Crevits en Steven Vanackere de weg vrijgemaakt naar het ministerschap. Crevits volgt Kris Peeters op als minister van Leefmilieu en Openbare Werken. Als schepen in Torhout heeft ze net dezelfde bevoegdheden. In het Vlaams Parlement was de ACW'ster - die ook lid is van Natuurpunt - bezig aan haar eerste legislatuur. Ze kwam onder meer in de aandacht met haar voorstel om luierafval selectief in te zamelen. Meer bij VILT »

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home