Photobucket

dinsdag, augustus 18, 2009

Landbouwleven : Aftellen naar 7 september


Landbouwleven - Editoriaal : Aftellen naar 7 september:

Behoud van een systeem van aanbodbeheersing, verlaging van de melkquota met 5 %, stopzetten van de geplande jaarlijkse verhoging van de quota, superheffing van 14 cent per liter vanaf de eerste liter te veel geproduceerde melk, ... Ziedaar een samenvatting van de eisen die door een aantal organisaties (Fugea en MIG voor Wallonië en VAC voor Vlaanderen) naar voor werden gebracht op een persconferentie dinsdag jl.
De organisaties dringen er ook op aan opdat federaal minister van Landbouw Sabine Laruelle in de Landbouwraad met een gemeenschappelijk en duidelijk standpunt naar buiten zou komen dat een leefbare melkveehouderij mogelijk moet maken.Wordt op die Raad geen rekening gehouden met de voornoemde eisen, dan wordt een melkstaking, d.w.z. een stopzetting van de leveringen, niet uitgesloten.
Of dat ultieme wapen moet bovengehaald worden zal dus afhangen van het resultaat van de Landbouwraad van 7 september e.k. Daar moet het rapport over de zuivelsector van de Europese Commissie besproken worden. Zoals bekend zijn daarin geen fundamentele wijzigingen voorzien ten opzichte van het huidige beleid.“Terugkeren op die beslissingen van de Health Check is onmogelijk, want in de Landbouwraad zou daar geen meerderheid voor te vinden zijn”, zo verantwoordde Mariann Fischer Boel haar stugge houding.
Misschien moet zij dat nu wel herzien, na de brief die haar door een achttal lidstaten begin augustus werd bezorgd. Daarin eisen die lidstaten, met als voortrekkers Frankrijk en Duitsland, bijkomende steun voor de zuivelsector, met onder meer een uitstel van de geplande quotumuitbreiding en hogere interventieprijzen en exportrestituties. Eisen dus die ver gaan in de richting van wat door de drie genoemde organisaties - en met hen ook anderen - reeds maanden wordt gevraagd.
Het is dus aftellen naar 7 september om te zien of daar een meerderheid voor te vinden is.
14-8-2009

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home