Photobucket

maandag, juni 22, 2009

Boerenorganisaties maken eerste balans op van protest

Boerenorganisaties maken eerste balans op van protest


Moeten de melkveehouders tevreden zijn met de studieopdracht die de Europese regeringsleiders toevertrouwd hebben aan de Europese Commissie? Het ABS spreekt van een "eerste stap" en de Dutch Dairymen Board heeft het over een "klein succes". Bij Boerenbond luidt het dat ook stille belangenbehartiging resultaat oplevert.


De European Milk Board, initiatiefnemer van de betoging die donderdag en vrijdag Brussel op stelten zette, mag met relatieve tevredenheid terugblikken op de manifestatie. Er kwamen naar schatting een drieduizendtal boeren opdagen uit diverse landen, de melkprijzen staan weer bovenaan op de Europese agenda en het aantal incidenten bleef beperkt.

De organisatie wil druk blijven zetten op de beleidsmakers en zal daarom ook deelnemen aan de boerenbetoging van Copa die maandag plaatsvindt in Luxemburg. In Wallonië konden sommige landbouwers zolang niet wachten en dus zetten ze zaterdag hun acties voor een correcte melkprijs gewoon voort.

In Bergen trok een honderdtal landbouwers zaterdagochtend vroeg naar de woonst van PS-voorzitter Elio Di Rupo. Daarna blokkeerden ze de toegang tot de autosnelweg en hielden ze acties aan grote winkelketens. In Frameries brachten landbouwers een bezoek aan cdH-minister Catherine Fonck. Die beloofde de bekommernissen van de landbouwers over te maken aan cdH-voorzitster Joëlle Milquet. Ook in Eupen en Verviers waren er acties tegen de lage melkprijs. Heel wat supermarkten moesten de deuren noodgedwongen sluiten.

De eisen van de betogende boeren blijven dezelfde: een flexibele quotumregeling en een daling van de melkquota in heel Europa met vijf procent. Bij Boerenbond, waar men ervan overtuigd is dat dergelijke maatregelen geen verhoging van de melkprijs zullen opleveren, is men er gerust in dat het onderzoek van de Europese Commissie in opdracht van de Raad er niet toe zal leiden dat het huidige zuivelbeleid teruggedraaid wordt.

"De Commissie mag een marktanalyse maken en voorstellen lanceren om de markten te stabiliseren, maar dan wel binnen het kader van de 'health check'. Dit betekent concreet dat niet aan de zachte landing van de melkquota mag geraakt worden", preciseert Boerenbond-medewerker Pieter Verhelst.

De komende dagen wil Boerenbond vooral benadrukken dat niet alleen de melkveehouderij in crisis verkeert. In Boer&Tuinder merkt voorzitter Piet Vanthemsche op dat de problemen in sectoren zoals de witloofteelt wat dreigen te verdwijnen tussen de plooien van het geweld van de andere sectoren, met name de melkvee- en varkenshouderij. "Witlooftelers werken echter ook hard, ze hebben ook grote problemen en hebben dus ook recht op verdediging".

Tijdens de betoging in Luxemburg zal alvast gepleit worden voor een specifiek Europees herstelplan voor de hele land- en tuinbouwsector.

bron eigen verslaggeving VILT

20/06/2009

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home