Photobucket

donderdag, februari 07, 2008

Voor U gelezen:

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen.
Het VCM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven.
Via deze website geven wij u een overzicht van alle actuele informatie over mestverwerking

Het VCM is het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen.
Als samenwerkingsverband en intermediair tussen de overheid en het bedrijfsleven vervult het VCM een coördinerende rol tussen beide.

Ontstaan
Het VCM is opgericht in 1996 als feitelijke vereniging. Sinds 2003 heeft het VCM een vzw-statuut en is het verder uitgegroeid tot een breed platform inzake mestverwerking. Meer info

Leden
Het VCM is het samenwerkingsverband en intermediair tussen de overheid en de bedrijfswereld en telt hierbij zowel leden van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Provincies als de privé-sector.Meer info

Doelstellingen
Een prioritaire taak van het VCM is om zowel de bedrijfswereld als de overheid te informeren, te ondersteunen en te laten samenwerken zodat voldoende duurzame mestverwerking in Vlaanderen gerealiseerd wordt.Meer info

Op deze site kan u bijvoorbeeld al zien welke installaties op vandaag al mest verwerken, hoe ver ze staan in hun ontwikkeling en (niet onbelangrijk) wie er op vandaag nog mest kan aanvaarden, en welke mest.
De vergunde mestverwerkingsinstallaties die kunnen verwerken voor derden.

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home