Photobucket

donderdag, februari 07, 2008

Forum artikel : vegetarisch eten redt de wereld niet.

06 feb 2008
Marianne Thieme van de Partij Voor de Dieren in Nederland stelt dat vlees eten net zo slecht voor het klimaat is als autorijden of vliegen.
Wat een onzin, stelt Jan Goudriaan, emeritus hoogleraar Universiteit Wageningen.

Vlees eten is niet goed, vindt de Partij voor de Dieren. Wat jammer dat er een oneigenlijk argument tegen vlees eten bij wordt gehaald. De documentaire Meat the truth tracht consument én producent van vlees wijs te maken dat eten van vlees minstens zo’n groot klimaatseffect zou hebben als rijden met de auto. Op de bijbehorende website wordt er een indrukwekkende lijst wetenschappelijke ondersteunende instanties bij gehaald en een zogeheten factsheet lijkt het bewijs te leveren. Nu zijn sommige beweringen op de website wel juist. Inderdaad is wereldwijd sprake van sterke toename van de vleesconsumptie. De meeste beweringen zijn echter misleidend en sommige zelfs onjuist, zoals die over het veronderstelde absurd hoge watergebruik voor vleesconsumptie. Veeteelt legt beslag op 78 procent van alle landbouwgrond op de wereld, heeft men gevonden in een FAO-rapport uit 2006. Gekoppeld aan de bewering dat de omzetting van plantaardig eiwit naar dierlijk eiwit een slecht rendement heeft, lijkt de conclusie duidelijk: de mensheid offert schandalig veel grond op voor het eten van vlees. Het gros van de begraasde gebieden in grote delen van de wereld is echter onbruikbaar voor akkerbouw, zodat begrazing de enige vorm van landbouw is die daar mogelijk is.Gelukkig dus dat we gebruik kunnen maken van het vermogen van koeien, schapen en geiten om slecht verteerbaar gras om te zetten in hoogwaardig eiwitrijk vlees en eiwitrijke melk. Die omzetting is moeilijk: runderen hebben vier magen nodig en moeten herkauwen. Dan is het ook begrijpelijk dat voor 1 kilo vlees gemiddeld 10 kilo voer nodig is. Ik wil niet bestrijden dat een vleesmaaltijd meer landbouwgrond vraagt dan een vegetarisch menu maar het verschil is niet zo groot als gesuggereerd wordt. Natuurlijk kunnen we meer mensen voeden als we in plaats van vlees wat meer vegetarisch eten, maar dat is niet het enige waar we landbouwgrond mee vrij kunnen maken. Even komt de gedachte bij mij op aan de plantages voor koffie, thee, druiven en andere zaken die het leven veraangenamen, maar dat stelt niets voor in vergelijking met de echte ruimtevreter die er aan komt: groene energie uit biomassa. .
Nu het andere punt: de broeikasgassen. De veeteeltsector wereldwijd zou verantwoordelijk zijn voor 18 procent van de totale emissies, 9 procent in de vorm van CO2, en 9 procent in de vorm van methaan en lachgas. Nu zijn methaan en lachgas wel krachtige broeikasgassen, maar bedenk dat dit geldt per kilo en dat de methaan- en lachgasconcentraties in de atmosfeer 200 en 1.000 maal lager zijn dan die van CO2. CO2 is dus het belangrijkste. Bovendien zijn natuurlijke emissies van methaan uit moerassen en lachgas uit de oceanen vele malen groter dan die uit rundvee en grasland. Maar het meest treffend is nog dat de methaanconcentratie in de atmosfeer sinds 2000 helemaal niet meer stijgt! Voor zover het methaan en lachgas betreft is het echt niet nodig om bezorgd te zijn over de rol van de veeteeltsector.
Dan de CO2-emissie zelf: het hoge getal in Meat the truth is verkregen door de emissie als gevolg van ontbossing in de tropen geheel aan veeteelt toe te schrijven. De emissies als gevolg van kunstmestfabricage, grondbewerking en transport zijn in vergelijking hiermee te verwaarlozen. Voor deze directe processen alleen vinden we een broeikasbijdrage die maar 3 procent is van de hoeveelheid die in het factsheet wordt genoemd. De zorg over ontbossing is wel iets waar men een wezenlijk punt heeft. Betwijfeld mag echter worden of de Nederlandse vleesconsumptie hiervoor verantwoordelijk is. Rekenen we de CO2-emissie door ontbossing geheel toe aan veeteelt, dan komen we voor de Nederlandse vleesconsumptie op een waarde van maar 37 procent van die in het factsheet. Toch lijkt me dat we bij de oorzaken van ontbossing eerder moeten denken aan het hardhout voor bouw en meubilair, de ethanol voor autobrandstof, de palmolie voor groene energie en de landhonger van een groeiende bevolking.
De FAO-publicatie, waar veel gegevens uit zijn gehaald, benadrukt hoe onzeker de gegevens zijn en hoe groot de marges. Dit voorbehoud is in het factsheet verdwenen en als er brede marges zijn, wordt toegerekend naar de gewenste uitkomst.
De conclusie moet zijn dat het klimaatseffect van vlees eten klein is vergeleken met het effect van autorijden en zeker met dat van vliegen.
Een vegetarische maaltijd kan dit niet compenseren.

Deze opinie verscheen vorige week in Trouw

Lees reacties in AGD (6)

Bron: AGD

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home