Photobucket

vrijdag, februari 12, 2010

Op de eerste rij

Op de eerste rij:


Syndicale profileringsdrang
Maandag kondigden VEVA en het ABS aan dat ze het slachthuis Westvlees in West-Rozebeke zouden blokkeren. De Boerenbond werd zorgvuldig buiten de actie gehouden, omdat men wou scoren en de ‘pluimen’ op eigen hoed steken. Op dinsdagmorgen organiseerden ze met veel mediatamtam een blokkering van het slachthuis – tien tractoren en een vijftigtal toeschouwers – om enkele uren later triomfantelijk aan te kondigen dat Westvlees de varkensprijs met 2 eurocent verhoogde. Dat wisten de actievoerders – en ook de Boerenbond – al de avond voordien, want Westvlees had dat in een brief meegedeeld. Na afgedwongen (en naar verluidt erg agressief) ‘overleg’ met de directie van Westvlees deelden de actievoerders triomfantelijk mee dat er voortaan geen Westvleesprijs meer gepubliceerd zal worden. Als je het mij vraagt, is dat een heel raar resultaat van de actie, want vanaf vandaag hebben de varkenshouders geen referentieprijs meer van Westvlees. Verder is er nog een vage belofte dat er ‘begin maart’ overleg zal zijn.
De Boerenbond heeft herhaaldelijk overleg gepleegd met de voorzitters van de provinciale vakgroepen. Die waren een beetje verbaasd, want iedereen wist dat de prijs zou stijgen. Er zijn in onze syndicale wereld blijkbaar egotrippers die betogen omdat ze weten dat de prijs zal stijgen en om zich zo in de belangstelling te werken, op de rug van … ? Ze zijn trouwens niet aan hun proefstuk toe. Wij van onze kant zullen met onze vakgroep en met onze Studiedienst in elk geval blijven werken aan zo goed mogelijke prijs- en marktinformatie voor onze varkenshouders. In overleg met iedereen die van goede wil is. Elders in dit nummer vind je meer informatie.Ketenoverleg Dat sommige mensen zich hiertoe lenen, zal me worst wezen. Zot zijn doet geen zeer. Maar dat een deel van deze mensen mee aan tafel zit in het ketenoverleg, daar schaamteloos profiteren van het uitstekende werk van de Studiedienst van de Boerenbond – ik heb ze zelf nog geen enkel zinnig voorstel weten doen – en dan zeer bewust het hele overleg op de helling zetten uit egoïstische profileringdrang, dat maakt me echt kwaad. De Boerenbond heeft op eigen initiatief de andere organisaties betrokken bij het ketenoverleg, omdat we ervan overtuigd zijn dat we soms het eigen belang moeten kunnen overstijgen om samen de belangen van de boeren te verdedigen. Eind februari is een belangrijk moment voor dit overleg en het ABS weet dat zeer goed. Zowel hun voorzitter als hun ondervoorzitter – die de blokkering organiseerde – neemt deel aan het overleg. Dit overleg in gevaar brengen door dwaze acties zoals begin deze week getuigt van veel opportunisme en van zeer weinig verantwoordelijkheidszin.

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home